Hoppa till innehåll

Utökad samverkan med Skånetrafiken om förbättrad kollektivtrafik i Vellinge kommun

Under de senaste månaderna har det kommit en hel del synpunkter på planeringen av ny sträckning för väg 100. Nu har kommunledningen och representanter för Skånetrafiken enats om att det behövs en förbättrad dialog mellan Skånetrafiken, kommunen och invånare inför trafikstarten 2021/2022.

Sträckan mellan Falsterbonäset och Malmö är ett av Skånes största pendlarstråk. Det finns en stor potential att locka ännu fler att åka kollektivt, till exempel genom ökad tillgänglighet, bättre komfort och kortare restid.

Idag är körvägen lång för befintlig busstrafik, vilket gör kollektivtrafik mindre attraktivt i förhållande till bilen. Ambitionen för utvecklingen av linjenätet i Vellinge kommun är att på ny linje korta restiden genom en rak och tydlig sträckning, för att busstrafiken ska vara ett attraktivt alternativ.

Under de senaste månaderna har de inkommit synpunkter och relevanta frågor kopplat till planeringen av ny sträckning för nuvarande linje 100. Med anledning av dessa ser vi att det finns ett behov av förbättrad och tydligare information och behov av att möta upp de synpunkter som framförts.

I ett möte har kommunledningen i Vellinge och representanter för Skånetrafiken enats om att det behövs en mer strukturerad samverkan och bättre dialog mellan Region Skåne, Vellinge kommun och invånare inför trafikstarten 2021/2022. Arbetet kommer fortsätta och synpunkter kommer beaktas och dialogen förbättras.

- Vi måste vara lyhörda för synpunkter som kommit in och vi är angelägna om att totalutbudet ska bli både bredare och bättre för kommunens invånare. Det känns bra att Vellinge kommun har en tät dialog med Region Skåne framåt där vi gemensamt beaktar och tittar vidare på frågor och synpunkter från invånarna i planeringsarbetet inför trafikstarten 2021/2022, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun.

Publicerad:
30 april, 2020