Hoppa till innehåll

Information om den senaste tidens mediarapportering kring maten på St Knut/Aspen

Sydsvenska Dagbladet har de senaste veckorna rapporterat en bild av att de boende på St Knut och Aspen inte får tillräckligt med mat.

Omsorgsavdelningen har vid sina återkommande uppföljningar och besök på St Knut och Aspen inte fått indikationer på att det serveras för lite mat till de boende, men då vi alltid tar allvarligt på signaler om eventuella brister i omsorgen beslutades om en uppföljning för att säkerställa verksamhetens kvalitet även i detta hänseende.

Under perioden 2020-04-07—2020-04-15 har därför personal på samtliga avdelningar ombetts att fylla i en kortfattad enkät med frågor om de lunch- och kvällsmåltider som serverats samt bifoga bilder av desamma. Sammanlagt har kontroller utförts av 126 måltidstillfällen. Omsorgsavdelningen har också vid fyra tillfällen oanmält kontaktat vårdavdelningar med frågor till personalen. Underlaget har därefter sammanställts och utvärderats.

Uppföljningen visar att måltidernas mängd har serverats med gott mått. Flera avdelningar har kommenterat att det efter påfyllnad, för de som önskade, ändå funnits mat kvar. Foto som tagits på dukning och måltider har visat på engagemang från personalens sida att göra måltiden till en god och trevlig måltidsstund för de boende. Sammanfattningsvis bedömer omsorgsavdelningen att utifrån genomförd uppföljning fungerar mat och måltider väl på St Knut/Aspen.

Jag som omsorgsnämndens ordförande vill informera er medborgare för att balansera den mediabild som målas upp av situationen på St Knut och Aspen. Vellinge kommun har följt verksamheten i flera månader och gjort flertalet oanmälda verksamhetsbesök. Den mediabild som förs fram just nu överensstämmer inte med vår bild av verksamheten.

Jag vill också passa på att tacka all personal och ledning på St Knut/Aspen för deras engagemang i vården och omsorgen om de kommuninvånare som är bosatta på St Knut och Aspen.

Med vänliga hälsningar
Mavis Zander, Omsorgsnämndens ordförande, Vellinge kommun

Publicerad:
29 april, 2020