Stora Hammars förskola expanderar när Arken stänger

I augusti 2019 planerar kommunala Stora Hammars förskola att öppna två nya förskoleavdelningar på Kyrkvägen i Höllviken. Samtidigt avvecklas Svenska kyrkans förskola Arken, som i dag finns i lokalerna.

På tisdagen beslutade kyrkorådet i Höllvikens församling att avveckla sin förskola Arken. Förskolan stängs den 14 augusti.

För att möta behovet av förskoleplatser har Vellinge kommun för avsikt att starta två nya förskoleavdelningar i samma lokaler. Verksamheten kommer att tillhöra Stora Hammars förskola. Avdelningarna öppnar dagen efter att Arkens förskola har stängt – den 15 augusti. Verksamheten blir placerad i permanenta lokaler. Rekryteringen av pedagoger inleds inom kort.

– Vi är glada för att kunna bidra, med vår kompetens och erfarenhet, till att barn och familjer i Höllviken erbjuds plats i en av våra fina verksamheter, Stora Hammars förskola, säger utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert (M).

De barn som i dag går på Arken kommer, om de söker före den 15 april, att få plats på Stora Hammars förskola den 15 augusti när denna öppnar. Detta utifrån den så kallade fyramånadersgarantin och dagens kösituation.

Ansökan sker via e-tjänsten Sök plats i barnomsorg.

Vårdnadshavarna till de barn som i dag går på Arken har fått information.

De pedagoger som i dag arbetar på Arken är välkomna att söka tjänst på Stora Hammars förskola.

Publicerad:
11 april, 2019