Vellinge kommun fortsätter att växa

Vellinge kommun fortsätter att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Under 2018 växte kommunen med två procent och befolkningsmängden låg vid årsskiftet på 36 499 invånare.

Flygbild över kommunenVästra Ingelstad från ovan

- Det är inflyttningen från andra kommuner som ligger bakom folkökningen och då främst inflyttningen från Malmö, säger Rickard Persson som jobbar med bostadsförsörjningsprogrammet på Vellinge kommun.

Barnfamiljer vill flytta hit

Totalt flyttade 2 455 personer in till Vellinge kommun och 1 750 personer flyttade ut. Flyttnettot var därmed +705 personer vilket var 168 personer färre än kommunen prognosticerat.

- De som flyttar hit från andra kommuner är framförallt barnfamiljer från Malmö. Även när det gäller utflyttningar är det Malmö som ligger i topp, då är det mest ungdomar som flyttar hemifrån, säger Rickard Persson.

Under året föddes 314 barn i Vellinge kommun och 318 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på -4 personer.

Fler döda än födda

Sedan 1970 har barnafödandet överlag legat på en högre nivå än antalet döda i kommunen. Som mest barn föddes det i mitten av 1970- och 1990-talet. Barnafödandet var även högt i mitten av 2000-talet. Under de två senaste åren har antalet födda i Vellinge kommun varit färre än antalet döda.

- Ett högt barnafödande kan ofta kopplas till ett ökat bostadsbyggande medan antalet döda i stort sett återspeglas av ett ökat antal äldre i kommunen, säger Rickard Persson.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler är nöjd med utvecklingen.

- Det är glädjande att Vellinge är en populär boendekommun och att många väljer att flytta hit. Vi ser att många barnfamiljer söker sig hit vilket innebär ett ökat behov av platser i både förskolan och grundskolan. Vi ser även ett ökat antal äldre i befolkningen vilket innebär en utökad service även för denna grupp. Vi arbetar för fullt för att möta detta på bästa sätt för att fortsätta erbjuda bra verksamheter och god service, säger Carina Wutzler.

Befolkningsstatistiken i siffror

Netto: + 709 personer
Födda/döda: -4 personer
Invandring/Utvandring: + 142 personer
Inflyttning/Utflyttning: + 563 personer
Justeringar*: +8 personer

* Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2018, men som har rapporterats efter 1 februari 2018, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2018. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Publicerad:
18 mars, 2019