Hoppa till innehåll

Vellinge en av Sveriges säkraste kommuner

Vellinge kommun ligger på femte plats bland Sveriges kommuner när det gäller trygghet och säkerhet. Det visar SKL:s och MSB:s senaste sammanställning Öppna jämförelser.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för elfte gången publicerat sammanställning av statistik inom trygghet och säkerhet. Vellinge hamnar, precis som förra året, på femte plats när landets kommuner rankas.

I jämförelsen vägs statistik från fyra områden in: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Statistiken från alla fyra områdena vittnar om att Vellinge är en trygg och säker kommun.

– Det är glädjande att Vellinge ligger i fortsatt topp. Många uppskattar Vellinge för att det är en trygg plats att bo på. Så ska det vara även i framtiden. Tryggheten är ett område som kommunen fortsatt kommer att fokusera på, men nyckeln till framgång är samarbete. Jag är övertygad om att det breda engagemang som finns hos invånare, företag och föreningar är en avgörande framgångsfaktor för att Vellinge ska vara en fortsatt trygg kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Publicerad:
13 februari, 2019