Nya förskolor och skolor planeras i Vellinge

Vellinge är en populär kommun bland barnfamiljer. De närmaste åren ska därför flera hundra nya platser skapas i förskola och skola. Mycket fokus läggs på att utforma moderna lärmiljöer för att möta de krav som ställs på undervisningen i framtiden. Här berättar vi kort om vad som är på gång.

Hököpinge nya skola

I Hököpinge planeras en ny skola vid Mossahusvägen-Gamla Vellingevägen. Den ska ha plats för 550 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är just nu under planering, och beräknas vara klar för inflyttning i augusti 2022. Men redan höstterminen 2019 tas de första eleverna in. De kommer inledningsvis att fysiskt vara placerade på Herrestorpsskolan, som för närvarande har extra plats i lokalerna eftersom även den nyligen har byggts om. När skolan är färdigbyggd får eleverna flytta till de nya lokalerna.

Hököpinge nya skola fylls på underifrån, och växer med en årskull varje år då nya sexåringar börjar förskoleklass. Det betyder att skolan kommer vara full först läsåret 2028-2029, då de som börjar förskoleklass hösten 2019 går i nian.

Höllvikens nya skola

I Höllviken planeras en ny skola med plats för 550 elever från förskoleklass till årskurs 9. Var i Höllviken den ska ligga är ännu inte beslutat. Den beräknas vara klar för inflyttning i augusti 2023. Men redan höstterminen 2019 tas de första eleverna in. De kommer inledningsvis att fysiskt vara placerade på Sandeplanskolan, som har extra plats i lokalerna. När skolan är färdigbyggd får eleverna flytta till de nya lokalerna.

Höllvikens nya skola fylls på underifrån, och växer med en årskull varje i år då nya sexåringar börjar förskoleklass. Det betyder att skolan kommer vara full först läsåret 2028-2029, då de som börjar förskoleklass hösten 2019 går i nian.

Asklunda förskola

Asklunda förskola i Vellinge håller på att byggas om och byggas ut. Den första etappen är klar för inflyttning hösten 2019, den andra hösten 2020. När ombyggnationen är helt klar kommer förskolan ha plats för 200 barn, vilket är en ökning med 130 platser jämfört med hur många som ryms där i dag.

Fler skolor och förskolor kommer att behövas

Vellinge kommun växer, och ännu fler skolor och förskolor kommer att behöva byggas. De kommer att placeras där behovet beräknas vara störst i framtiden. Kommunens planeringsarbete utgår från aktuell befolkningsprognos, som finns nedbruten på kommundelsnivå.

Publicerad:
28 februari, 2019