Förenade Care tar över hemsjukvården

Från och med den 1 mars 2019 så kommer hemsjukvården i Vellinge kommun att utföras av vårdföretaget Förenade Care. 

Det innebär att hälso- och sjukvårdsinsatser från arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor kommer utföras precis som tidigare, men av Förenade Care istället för Vellinge kommun. All personal har erbjudits att följa med i övergången.

Förenade Care är också det företag som utför hemtjänsten i Vellinge kommun. När nu även hemsjukvården ingår i uppdraget, så skapas en mer helhetsbaserad vård och omsorg.

– Vi tror att den här förändringen innebär bättre kontinuitet, prioritering och koordinering vilket gör vården meningsfull och hanterbar. Den kommer att ge mer sammanhållen vård och omsorg för våra kommuninvånare, säger omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander (M).

Publicerad:
26 februari, 2019