Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid åtta tillfällen 2019. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Kungörelser och protokoll 2019

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live via webben

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds direkt på Vellinge Live, Du kan också titta på mötena i efterhand.

Läs mer på vår sändningskanal Vellinge live

Kungörelser och protokoll

Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är samma som sammanträdesdatumen.

Kungörelser Protokoll
Kungörelse 2019-02-27.pdf (PDF-dokument, 234 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2019-02-27.pdf (PDF-dokument, 13,3 MB)
Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-04-24.pdf (PDF-dokument, 392 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2019-04-24.pdf (PDF-dokument, 26,8 MB)
Kungörelse kf 2019-06-19.pdf (PDF-dokument, 221 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 1906119.pdf (PDF-dokument, 10 MB)
2019-09-25 2019-09-25
2019-10-22 2019-10-22
2019-12-11 2019-12-11 

Motioner

Motion från Magdalena Nour om att utarbeta rutin vid för samtal när anställda avslutar sin anställning samt upprätta en hållbarhetsplan för kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.pdf (PDF-dokument, 589 kB)
Motion från Angela Everbäck gällande att Vellinge ska bli en MR-kommun.pdf (PDF-dokument, 745 kB)
Motion från Karl-Johan Persson m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg.pdf (PDF-dokument, 488 kB)
Motion från Angela Everbäck om att Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige.pdf (PDF-dokument, 349 kB)
Motion från Angela Everbäck om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 502 kB)
Motion från Fabian Sivnert om förbättrad kollektivtrafik inom kommundelarna samt med angränsande kommuner.pdf (PDF-dokument, 404 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att undersöka möjlig försäljning av Vanningen.pdf (PDF-dokument, 208 kB)
Motion från Fabian Sivnert om fria kollektivresor för pensionärer i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 348 kB)
Motion om konceptet Sällbo.pdf (PDF-dokument, 105 kB)
Motion från Fabian Sivnert angående medborgarförslag - Vellingeinitiativ.pdf (PDF-dokument, 366 kB)
Motion från Fabian Sivnert om att icke tjänstgörande ersättare ges yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden.pdf (PDF-dokument, 287 kB)
Motion från Angela Everbäck gällande utredning av möjligheten att anlägga flera hundrastgårdar.pdf (PDF-dokument, 60 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att införa publika distributionslistor till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser.pdf (PDF-dokument, 294 kB)
Motion från Andreas Johansson om utvärdering av investeringar.pdf (PDF-dokument, 334 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2018

Publicerad:
2 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
1 maj, 2019