Hoppa till innehåll

Stipendium för föreningsledare och idrottsutövare

Vellinge kommun delar ut stipendium till ledare inom kommunens ideella föreningar, idrottslag och idrottsutövare. Det går att söka stipendium eller komma med förslag på stipendiat om vissa kriterier uppfylls. Stipendiaten ska vara eller ha varit folkbokförd och verksam inom Vellinge kommun.

Ledare

Stipendium kan tillfalla en ledare som:
• Under en följd av år lagt ner ett utmärkt arbete inom föreningslivet.
• Genom olika initiativ medverkat till en positiv utveckling av kommunens föreningsliv

Idrottsutövare/lag

Stipendium kan tillfalla en idrottsutövare eller ett idrottslag som:
• Uppnått utmärkta resultat
• Visat prov på gott kamratskap
• Förutom sitt idrottsutövande utövande utfört ett oegennyttigt arbete inom föreningslivet.

Allmänna bestämmelser

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kr och kan delas upp på flera stipendiater. Ledaren ska utföra sitt uppdrag ideellt och fortfarande vara verksam som ledare. Kvalifikationstiden för idrottsutövaren begränsas till det närmaste gångna verksamhetsåret. Kommunen kan välja att inte utdela stipendiet.

Ansökan

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat med motivering och kontaktuppgifter behöver lämnas senast den 1 oktober till:

Kultur- och fritidsutkottet
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Du kan också mejla in din ansökan till:

vellinge.kommun@vellinge.se

Märk ansökan med vilket stipendium du söker.

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 14:06