Hoppa till innehåll

Regelverk för bidrag

Ideella föreningar som på frivillig basis bedriver stödjande eller förebyggande verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde kan söka bidrag från kommunen. Kravet är att verksamheten ska utformas så att den gynnar Vellingebor.

Bidrag kan lämnas till föreningar som:

Särskild prioritet kommer att ges till föreningar vars aktiviteter:

Krav på föreningar som ansöker om bidrag

Föreningar som tidigare mottagit föreningsbidrag ska i samband med ny ansökan lämna redovisning av hur bidraget använts.

Vellinge kommun kan kräva återbetalning av bidrag som under verksamhetsåret inte använts i enlighet med beviljad ansökan.

Ekonomisk fördelning

Omsorgsnämnden beslutar årligen i samband med budget om det totala ekonomiska anslaget som är möjligt att fördela.

Inkomna ansökningar rangordnas utifrån prioriterade områden samt utifrån vilka föreningar som kan erbjuda största möjliga mervärde för Vellinge kommuns invånare.

Regelverket beslutades i omsorgsnämnden 2019-05-07 och går att få ut i sin helhet på förfrågan.

Publicerad:
25 juli, 2019