Hoppa till innehåll

Särskild utbildning för vuxna

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.

Särskild utbildning för vuxna.jpg

Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Kurser på grundläggande nivå

Svenska och Svenska som andraspråk - SRGSVE7/ SRGSVA7

Språket är vårt bästa redskap för att uttrycka vad vi vill och känner. I denna kurs tränar vi på att tala, lyssna, samtala och göra oss förstådda på olika sätt och i olika situationer. Vi övar på att skriva så att andra förstår, för hand och på dator. Vi läser olika texter i böcker och tidningar och pratar om vad vi läst. Vi lär oss också att hitta information på olika sätt.

Matematik - SGRMAT7

Kursen ska hjälpa dig att förstå och kunna använda matematik i ditt vardagsliv. Det kan vara att veta hur mycket pengar du ska betala och få tillbaka i affären, att förstå hur mycket olika tal och siffror är värda, tidsuppfattning, att läsa tabeller och känna igen olika geometriska figurer.

Vi kommer att träna på de olika räknesätten och på att använda miniräknare och dator.

Engelska - SGRENG7

Engelska är ett språk som talas av många människor på jorden. Om du kan prata, förstå och skriva engelska är det mycket lättare för dig att få kontakt med folk från andra länder och även att förstå filmer och musik på engelska.

Genom att lära dig läsa på engelska kan du läsa engelska tidningar och lära dig mer om hur man lever i andra länder.

Geografi - SGRGEO7

I denna kurs kommer vi att lära oss mer om hur människan och naturen påverkar varandra och hur det ser ut och hur man lever på olika platser på jorden. Årstider, klimat, natur och växter ser inte likadana ut överallt och vi kommer att använda kartor och annat för att lära oss mer om det.

Historia - SGRHIS7

Det som hände förr påverkar det som händer idag. I ämnet historia läser vi om hur kungar och vanligt folk hade det under olika tider, både i Sverige och i andra delar av världen. Vi läser också om upptäcktsresor och krig.

Religionskunskap - SGRREL7

Religion handlar om att tro på någon gud. Människor har alltid trott på olika gudar i olika delar av världen. Det finns flera stora religioner som påverkar människors liv, vi pratar om dessa. Religion handlar också om livsfrågor och vad som är rätt och fel.

Samhällskunskap - SGRSAM7

Samhällskunskap handlar om hur samhället och människan fungerar tillsammans. Vad betyder demokrati och vem bestämmer i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Vi lär oss hur det är att leva i Sverige och i andra länder, diskuterar och försöker förstå nyheter och aktuella händelser.

Biologi - SGRBIO7

Biologi handlar om människor, hälsa, djur, natur och miljö. De olika delarna i kursen handlar om naturens årstider, djur, växter, miljö, människokroppens organ, sjukdomar, hälsovård, sexualitet och relationer.

Kemin i vardagen och samhället - SGEKEM7b (delkurs)

I denna delkurs av ämnet kemi kommer vi bland annat att lära oss om kretsloppet, hur råvaror i naturen blir saker vi använder och sedan sopor som återgår till naturen igen. I maten, hemmet och i samhället finns många kemikalier - hur påverkar det oss och miljön.

Teknik - SGRTEK7

Med hjälp av olika tekniska lösningar kan man lösa många problem och klara sig bättre hemma och på arbetet. Denna kurs hjälper dig att använda teknik som kan göra ditt liv lättare.

Fysiken i naturen - SGRFYS7a (delkurs)

Delkurs av ämnet fysik där vi lär oss mer om planeterna och varför vi har dag, natt och olika årstider. Väder och vind är andra saker vi kommer att ta reda på mer om, liksom vad ljus och ljud egentligen är och hur vi kan uppfatta det.

Hem- och konsumentkunskap - SGRHEM7b

I denna delkurs lär vi oss en del av det som är viktigt att kunna om hemmet. Det handlar om maten vi äter och hur den påverkar mående och miljön. Vad ska vi tänka på när vi handlar mat? Hur mycket måste pengarna räcka till, och hur handlar man bäst för att inte bli lurad?

Kurser på grundläggande nivå som motsvarar de som ges inom träningsskolan

Språk och Kommunikation - SGRSPR7

Du får träna på hur man talar och lyssnar på andra och hur språk används i olika sammanhang. Vi pratar om känslor, kroppsspråk, gester och hur språket är uppbyggt genom bilder, böcker och olika digitala kommunikationsredskap, och ibland skriva för hand eller med dator.

Individ och Samhälle - SGRIND7

Vi kommer att lära oss om hur samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter du har och var du kan vända dig när du behöver hjälp.

Natur och Miljö - SGRNAT7

Människor, djur och natur hänger ihop och det vi gör påverkar miljön. I denna kurs kommer vi att lära oss mer om det sambandet. Vi kommer också att prata om människokroppen och hur den fungerar. Det kommer också att handla om olika begrepp som tid, rum och mängdlära.

Kurser på gymnasial nivå

Svenska och Svenska som andraspråk - SV1150 / SVA1150

En kurs för dig som vill bli bättre på att läsa, förstå och diskutera. Vi tränar på att skriva (på dator eller för hand), leta information och följa arbetsbeskrivningar.

Matematik - MA1150

I vardagen finns det mycket matte som du behöver kunna! Det kan vara att veta hur mycket det kostar i affären, hur lång tid det är mellan bussarna, eller hur långt det är till skolan. Vi tränar på de fyra räknesätten genom huvudräkning, uppställningar och hjälpmedel som pengar och miniräknare.

Digital kompetens - INMDIG5

I denna kurs får du lära dig använda dator, surfplatta, mobiltelefon och internet. Du får också lära dig att söka information och att vara kritisk till det som finns på Internet. Vi pratar om lagar och bestämmelser som gäller när man använder Internet.

Digitalt skapande - DIIDIG5

I denna kurs använder vi digitala verktyg och tekniker för att skapa bilder, ljud och rörelse. Du får träna på hur man arbetar med en idé tills det blir en färdig produkt och hur man kan presentera saker digitalt.

Läs mer om Särskild utbildning för vuxna på Skolverket

Senast uppdaterad:
2 mars 2021 10:31