Hoppa till innehåll

Studerande

Välkommen till Vellinge Lärcenter! Vi hoppas att du kommer att trivas och nå dina mål med dina studier.

All vuxenutbildning i Vellinge kommun anordnas i eller genom Vellinge Lärcenter. Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och orienteringskurser.

Vi som arbetar på Vellinge Lärcenter har som mål att skapa de bästa förutsättningarna för ditt lärande. Utöver undervisning finns också många möjligheter till extra stöd i form av handledning, vägledning och biblioteket håller öppet och erbjuder många studieplatser och möjlighet till utlån av kurslitteratur. Ta tillvara på de möjligheter som ges, vi finns här för Dig!

Kursstarter på Vellinge Lärcenter sker fortlöpande under året. Ansökan görs via hemsidan senast en vecka före planerad kursstart, om inget annat anges.

Inför dina studier

Antagningsbesked

Vi skickar inte ut separata antagningsbesked till kursen/kurserna du sökt.

Du är antagen till kursen/kurserna så länge du uppfyller behörighetskrav samt har de förkunskaper som krävs. Uppfyller du inte behörighetskravet kommer studie-och yrkesvägledaren att kontakta dig när din ansökan behandlats.

Information om kursstarten skickas ut veckan innan.

Behörighetskrav

För att studera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska du uppfylla följande behörighetskrav:

- Dina studier påbörjas efter 1 juli det året du fyller 20 år, eller att du har slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning

- Du är bosatt i Sverige

- Du saknar kunskap inom området utbildningen erbjuder

- Du har förutsättningar för att klara utbildningen

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven finns för att säkerställa att du har rätt grundförutsättningar att klara dina studier. De lägre nivåerna bygger på kunskaper från grundskolan och de högre nivåerna bygger vanligtvis på kunskaper inom de lägre nivåerna eller motsvarande.

Kursernas förkunskapskrav finns specificerat på kurshemsidan under kursutbud

Är du osäker på om du uppfyller behörighetskravet är du välkommen att kontakta vår Studie- och yrkesvägledning.

Kursplanering

När du påbörjar en kurs ska du tillsammans med din lärare göra en kursplanering. Ni bestämmer tillsammans upplägg på kursen utifrån dina egna mål.

Kursplaneringen sker vanligtvis vid första lektionstillfället. Under pandemin har vi digitala kursplaneringar. Hur du ska gå till väga för att boka in kursplanering meddelas innan kursstart.

Kurslitteratur

Som vuxenstuderande skaffar du själv dina läroböcker. I samband med kursstarten meddelar dina lärare vilka böcker du behöver. På biblioteket finns de flesta läroböcker tillgängliga för utlåning.

Under pandemin har biblioteket infört kortare öppettider. Kontrollera alltid öppettiderna på Bibliotekets hemsida innan du tar dig dit.

Kursplattform

Vellinge Lärcenter använder sig av Teams som kursplattform. Det är här du kommer åt allt kursmaterial, planeringar och har kontakten med din lärare.

För att få rätt kopplingar till dina kurser ska du ladda ner Teamsappen genom att först logga in på Office.com med ditt Vellinge-konto. Inloggning till ditt Vellinge-konto skickas ut veckan innan kursstart. Har du läst hos oss tidigare har du redan fått dina inloggningsuppgifter.

OBS! Du måste logga in inom en vecka, annars låses ditt konto.

Teams synkas mot vårt antagninssystem dagen innan kursstart så du kommer att se dina kurser först vid kursstart.

Instruktioner och kontakt till support finns här Teams i undervisningen

Under dina studier

Individuell studieplan

Alla Studerande har en individuell studieplan. Planen visar "ramarna" för dina studier och i den framgår vilka kurser du ska läsa, antal poäng samt start och slutdatum för kurserna.

Studieplanen skapas automatiskt när du ansöker till kursen/kurserna.
Startdatum är alltid kursstartsdagen och slutdatum är det datum terminen slutar. Det är inte alltid slutdatum stämmer överens med dina egna planer och då behöver din individuella studieplan korrigeras.

Exempel på detta är:
Lennart söker en kurs på 200 poäng med startdatum 10 november, Lennart arbetar och planerar att läsa kursen på halvfart och vill vara klar om 20 veckor.

I detta fall behöver Lennart korrigera sin studieplan eftersom att det automatiskt läggs in startdatum 10 november och slutdatum 18 december (terminsslut), en studietid på endast 6 veckor. Lennart kontaktar Studie- och yrkesvägledare som ändrar slutdatum i studieplanen.

Har du CSN så är det extra viktigt att din studieplan är korrekt. Vellinge Lärcenter skickar filer till CSN och stämmer inte takten på studierna kan det få ekonomiska följder.

För dig som är studerande vid Vellinge Lärcenter så kan du alltid nå din fullständiga studieplan via ansökningssidan, du loggar in precis som om du ska söka en ny kurs. Du hittar den här Ansök till komvux

När du loggat in gör du följande:
- Klicka på "Min sida"
- Välj "visa studieplan"
Om du inte har kvar dina inloggningsuppgifter går du in på samma länk enligt ovan, men klickar då på "Registrera dig för att kunna söka till Komvux", och beställer ny inloggning via fliken "beställning av id".

Kontakt Studie- och yrkesvägledare

Schema

Du hittar schema för Vellinge lärcenter på den här sidan Schema

Under din kursplanering med din lärare kommer ni överens om vilka lektioner som du ska närvara på. Ni lägger upp det utifrån hur många kurser du läser samtidigt (ibland krockar de i schemat) och i vilken takt du läser.

CSN

Vellinge lärcenter skickar filer till CSN som visar studietakt och antal poäng du läser hos oss. Det är därför viktigt att din studieplan är uppdaterad så att CSN får korrekt information från oss.

Vidare information om studiemedel finns på CSN:s hemsida

CSN

Betyg

Betygsskalan på våra kurser är A-F, där A är högsta betyg. Betygskriterier finns till alla kurser. Din lärare kan informera om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna.

När du är klar med en kurs rapporterar vi per automatik in betyget till den nationella betygsdatabasen UHR. Detta innebär att om du söker till högre utbildning via Antagning.se laddas dina betyg från Vellinge lärcenter upp automatiskt.

Önskar du få ut ditt betygsdokument så hjälper administrationen dig med det.
Mejla namn och personnummer till jessica.kareseit@vellinge.se

Om du studerar med syftet att få en gymnasieexamen eller studieintyg ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Avbrott

Det går inte alltid som man planerar och det kan hända att du behöver avbryta dina studier hos oss. Gör du avbrott på en kurs är du välkommen att söka den igen när/om förutsättningarna ändrats.

Avbrott anmäler du till din lärare samt adminiastratör så att det regiatreras.

Vellinge lärcenter kan också besluta om att avbtyta en studerandes studier i de fall man inte är aktiv eller saknar progression i sina studier.

Vi kräver att man under sina studier är aktiv genom att delta på lektioner och följa den kursplanering som man lagt upp med läraren. Har man inte varit i kontakt med oss under en period på 3 veckor anses man ha avbrutit sina studier.

Vid sjukdom eller om det finns andra omständigheter som gör att du inte kan delta i undervisningen ska du anmäla detta till din lärare.

Fusk och plagiering

Det är mycket viktigt att du har klart för dig vilka hjälpmedel läraren tillåter vid skrivningar och prov.

Om man tar med något i uppgiften som någon annan har skrivit, måste källan anges.

Vi har tekniska hjälpmedel som upptäcker plagiering.

Läs mer i våra rutiner vid fusk och plagiering om hur du kan undvika oavsiktlig fusk och plagiering samt vilka konsekvenser det kan leda till.

Rutiner vid fusk och plagiering (PDF-dokument, 198 kB)

Läsårstider

Vuxenutbildningen har löpande starter under terminerna. På sidan Läsårstider hittar du uppdaterade datum för aktuellt läsår.

RC- Reseurscentrum

Till våra resurscentrum är alla elever på Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter välkomna under lektionsfri tid för att studera på egen hand eller för att få hjälp av pedagoger.

Det finns två resurscentrum, ett på Borgen och ett på Bryggan. Våra lärare hjälper dig med dina studier på den nivå du önskar. Ämneslärare är schemalagda här under hela dagen. Det finns även grupprum att tillgå.

Senast uppdaterad:
5 oktober 2021 12:17