Hoppa till innehåll

Samhällsorientering för nyanlända

Kommunen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering, för att nyanlända ska få en förståelse för det svenska samhället, kunskaper om Vellinge kommun och goda förutsättningar för fortsatt kunskapsinhämtande.

Samhällsorientering.jpg

I Vellinge kommun genomförs samhällsorienteringen vid Vellinge Lärcenter och Sundsgymnasiet och genomsyras av det lokala perspektivet. Kursen kan med fördel kombineras med SFI studier.

Syfte

Syftet med Samhällsorienteringen är att nyanlända i Vellinge kommun ska få en förståelse för det svenska samhället, kunskaper om Vellinge kommun och goda förutsättningar för fortsatt kunskapsinhämtande.

Mål

Målet ska vara, i enlighet med Handlingsplan för integration i Vellinge kommun, att deltagarna utvecklar kunskap om;

Anmälan

Anmälan till Samhällsorienteringen sker via Arbetsförmedlingen, som ansvarar för och uppdaterar de vuxna nyanländas etableringsplaner.

Etableringsplanen löper över max två år och målet är att samhällsorienteringen genomförs inom det första året som etableringsplanen löper.

Utbildningen

Utbildningen omfattar 72 timmar och innehåller åtta delar:

Att komma till Sverige och Vellinge kommun

  1. Att bo i Sverige
  2. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  3. Individens skyldigheter och rättigheter
  4. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  5. Att påverka i Sverige
  6. Att vårda sin hälsa i Sverige
  7. Att åldras i Sverige

Tyngdpunkten i Samhällsorienteringen ligger på den praktiska aspekten av att leva i Sverige.

Samhällsorienteringen bedrivs i möjligaste mån på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar. Vid behov anlitas tolk. Utbildningen erbjuds med utbildare på plats, eller som webb-baserad utbildning, beroende på deltagarens modersmål.

Oavsett utförare anpassas och kompletteras innehållet utifrån ett Vellinge perspektiv och följs upp av lokala utbildare inom området.

Senast uppdaterad:
22 oktober 2020 13:20