Redovisning lotteri

  1. Innan du redovisar

    Tänk på att lotteriförsäljningen ska redovisas snarast efter sista försäljningsdagen.

  2. Dags att redovisa

    Du redovisar här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

    Redovisa här