Detaljplan för Höllviken 23:7, vårdboende öster om Henriks hage

Samråd 1 oktober till 29 november 2019. Möte äger rum den 12 november.

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Samråd pågår 18 november till 13 december 2019. Möte äger rum 28 november.

Detaljplan för Eskilstorp 2:26 m fl, vid Södra Åkarps Kyrkoväg i Vellinge

Granskning pågår 22 november till 13 december 2019.