Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika hjälpmedel som underlättar din vardag. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, duschpall, rollator eller kognitiva hjälpmedel.

Du som är folkbokförd i kommunen, är över 20 år och som år sjuk eller har en funktionsnedsättning kan låna hjälpmedel från kommunen för att underlätta för dig att bo kvar i din invanda miljö.

Hjälpmedel från Vellinge kommun

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån en medicinsk behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet.
Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det.
Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad bostadsanpassad.

Hjälpmedel från Region Skåne

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av Region Skåne.

Läs mer om hjälpmedel för personer under 20 år på Region Skånes hemsida

Avgifter

Du betalar efter din betalningsförmåga. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Ansöka

Kontakta Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00 och be att få prata med en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Ditt ansvar när du lånar ett hjälpmedel

Du eller anhörig ansvarar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet, som att byta däck och slang på en rullstol.
Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du genast kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas rengjort till hjälpmedelsåterlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge.
Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar klockan 07.00-17.00 

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Vellinge kommun har ett avtal när det gäller hjälpmedelsförsörjning med Sodexo Hjälpmedel.
Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via dem. Du når Sodexo Hjälpmedel på telefon 010-250-69-00.

För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd och hjälp av kommunens rehabilitering och hemsjukvård.
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019