Hoppa till innehåll

Samarbetssamtal

Föräldrars unika kunskap om det egna barnet ger störst förutsättningar för överenskommelser med barnets bästa i centrum när föräldrarna separerar. Samarbetssamtal hos familjerätten är oftast det bästa sättet att hantera konflikter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Självservice

Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar.

Samarbetssamtal innebär att föräldrar, under sakkunnig ledning av familjerätten, ges möjlighet att diskutera frågor kring vårdnad, boende, umgänge och sitt samarbete. Samarbetssamtalen har barnets bästa i fokus och syftar till att hjälpa föräldrarna till ett bättre samarbete och en långsiktigt hållbar överenskommelse utifrån barnets behov.

Samarbetssamtalen leds av socionomer med lång erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor. Samarbetssamtal förutsätter båda föräldrarnas frivilliga medverkan, är kostnadsfritt och registreras inte i socialregistret.

Det är en stor fördel om föräldrarna kan komma överens om barnens vårdnad, boende och umgänge och sitt samarbete utan att det blir en rättslig tvist kring dessa frågor. Föräldrars egna överenskommelser är oftast mer hållbara för barnen än om besluten överlämnas till domstol.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att ringa Vellinge Direkt.

Står ni inför en separation och önskar mer information kring vårdnad, boende och umgänge så får ni gärna boka ett informationssamtal hos oss. Kontakta Vellinge Direkt.

Se gärna vår film om samarbetsamtal för separerade föräldrar nedan.

Senast uppdaterad:
3 november, 2021