Hoppa till innehåll

Föräldraskap

Om föräldrarna till ett nyfött barn inte är gifta eller registrerade partners behöver föräldraskapet fastställas. Detta kan oftast göras i Skatteverkets e-tjänst länkad längre ner på sidan. I undantagsfall ska anmälan istället göras till Familjerätten.

Självservice

Fastställelse av faderskap/föräldraskap hos Skatteverket

Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta eller registrerade partners med varandra, ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Detta kan från och med 1 januari 2022 göras inom två veckor efter barnets födelse direkt på Skatteverkets hemsida i de flesta fall. Se undantag nedan då Skatteverkets e-tjänst ej går att använda.

Undantagsfall - anmäl istället till Familjerätten

De som istället ska vända sig till Familjerätten via e-tjänsten högst upp på sidan är de som har genomgått en assisterad befruktning och

Du kan läsa mer på MFOFs hemsida: Digital föräldraskapsbekräftelse - MFoF

Gifta eller registrerade partners

Om föräldrarna till det nyfödda barnet är gifta eller registrerade partners gäller från och med 1 januari 2022 föräldraskapspresumtion och föräldraskap samt gemensam vårdnad registreras automatiskt hos Skatteverket.

Senast uppdaterad:
4 juni, 2019