Hoppa till innehåll

Tre stränder och en hamn under Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar, stränder och turismbåtar som återfinns i över 50 länder. Blå Flagg kommer i år att hissas i 15 hamnar och på nio stränder i Sverige, varav en hamn och tre av stränderna finns i Vellinge kommun.

Sedan tidigare har Falsterbo strandbad, Kämpinge strandbad och Skanörs havsbad tilldelats utmärkelsen Blå Flagg. Nu kan vi med glädje meddela att även Skanörs hamn tilldelas utmärkelsen 2023, säger Rikard Karlsson, enhetschef Vanningen

Blå Flagg drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, FEE. Genom att ha Blå Flagg visar kommunen sina medborgare och gäster att vi uppfyller högt ställda krav vad gäller säkerhet och service, vattenkvalitet, miljö och information. Med utmärkelsen följer ett ansvar att upprätthålla kvalitén och FEE utför kontroll på anläggningarna för att säkerställa att alla regler följs.

Hamnar och stränder som har Blå Flagg arbetar med att förbättra hållbarhetsprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö. Det kan handla om att erbjuda information om hänsyn mot djur och natur, erbjuda miljömärkta produkter eller underlätta avfallshanterings, säger Henrik Alsén, ansvarig för Blå Flagg i Sverige.

Under våren har Skanörs hamnförening drivit fram ansökan för att Skanörs hamn ska bli certifierade. De har säkerställt att hamnen klarat av samtliga kriterier. Under hamnens invigning den 17 juni kommer flaggan att hissas även för hamnen.

Vi är väldigt glada över att Skanörs hamn blivit tilldelad Blå Flagg, det är hårt ideellt arbete som ligger bakom detta. Nu ser vi fram emot att hissa upp flaggan och göra det officiellt även här, säger Inge Lindblad, medlem i Skanörs hamnförening.

Publicerad:
9 juni, 2023