Hoppa till innehåll

Hur Vellinge kommun arbetar med migration och flyktingmottagning från Ukraina

Här har vi samlat frågor och svar kring migration och flyktingmottagning med anledning av den pågående situationen i Ukraina.

Svenska: Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se
Ukrainska: Для біженців з України | Informationsverige.se

Evakueringsboenden för flyktingar från Ukraina

Vellinge kommun har anmält 30 platser till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som ansvarar för bostäder till flyktingarna. Migrationsverket har den 29:e mars tackat nej till Vellinge kommuns erbjudande om evakueringsplatser då de för tillfället inte har ytterligare behov av platser för flyktingar från Ukraina.

Vellinge kommun har inventerat sina lokaler och det står nu klart vilka av kommunens egna lokaler som kommer att kunna användas som evakueringsboende för flyktingar som anvisats av Migrationsverket.

Ett evakueringsboende är ett boende som man tilldelas efter att man registrerat sig hos Migrationsverket. Hur länge en person bor på ett evakueringsboende beror på hur den personens process i Sverige ser ut.

Det är Migrationsverket som ger kommunerna i uppdrag att ta emot flyktingar från Ukraina och andra länder. Läget kan snabbt förändras och Vellinge kommun följer utvecklingen noga och har löpande avstämning med berörda myndigheter.

Evakueringsboendena blev redo att användas från den 5 april. Kraven på platserna är att de ska ha; säng, hygienartiklar, toalett, dusch, mat och bemanning. Tanken med evakueringsboenden är inte långsiktiga lösningar. De ska vara tillfälliga lösningar för mellan 48-72 timmar.

Hur arbetar Vellinge Kommun med migration och flyktingmottagning?

Kommunen arbetar med nyanlända personer som anvisas till Vellinge Kommun från Migrationsverket. Det är enheten för Arbete och Etablering som arbetar med nyanlända personer och då med mottagnings- och bosättningsprocessen. Innan en nyanländ person anvisas till en kommun är det Migrationsverket som har ansvaret för att stödja personen med boende och försörjning. Kommunen har en god beredskap för mottag av nyanlända och samverkar med andra kommuner i Skåne samt har en nära dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen

För mer information från Migrationsverket: Situationen i Ukraina - Migrationsverket

På vilket sätt stödjer kommunen ukrainska flyktingar som kommer till kommunen?

Personer som kommer från Ukraina kan vistas i kommunen i 90 dagar utan visum med förutsättningen att de har en plan för bostad och försörjning. Personer från Ukraina kan även ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet vilket innebär att personen får ett omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för det akuta behovet av mat och boende och Vellinge Kommun har en löpande dialog med Migrationsverket kring behovet och förutsättningar för att stödja dem i detta arbete.

Migrationsverket har i samverkan med länsstyrelsen efterfrågat kommunerna om hjälp med att ordna tillfälliga evakueringsboende till flyktingar från Ukraina. Ett evakueringsboende är ett boende där flyktingar vistas under en kort period innan migrationsverket har ordnat ett mer långsiktigt boende åt dem.

På uppdrag av migrationsverket i samverkan med länsstyrelsen har Vellinge kommun ordnat tillfälliga platser på evakueringsboende åt flyktingar från Ukraina. I detta uppdrag ingår att tillgodose behov av mat och sovplats under en kortare period. Det är verksamheten för arbete och etablering utförare som arbetar med evakueringsboendet. I arbetet samverkar verksamheten med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer som samordnar stöd och insatser. Migrationsverket har meddelat att de för tillfället har ett mindre behov av evakueringsboende än tidigare beräknat vilket innebär att de tillfälliga platser på evakueringsboende som kommunen ordnat inte efterfrågas av migrationsverket för tillfället.

För mer information från Migrationsverket: Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Personer från Ukraina kan även söka asyl enligt den ordinarie asylprocessen. Det är Migrationsverket som ansvarar över denna process och kommunen får ansvar för bosättning först när personen har fått uppehållstillstånd och anvisats till kommunen.

När det gäller ensamkommande barn dvs barn utan vårdnadshavare som kommer till Vellinge Kommun, har kommunen ett direkt ansvar för barnens vård och boende.

Hur många flyktingar kommer till Vellinge kommun med anledning av situationen i Ukraina?

Vellinge Kommun har en löpande dialog med Migrationsverket kring behovet av att stödja Migrationsverket i arbetet med att ta emot flyktingar från Ukraina. Vellinge Kommun har ett väl inarbetat arbetssätt, goda rutiner och en god beredskap i arbete med mottag och etablering.

Hur kan jag som privatperson hjälpa till eller bidra med anledning av situationen i Ukraina?

Vi hänvisar till att undersöka möjligheter för att hjälpa och stödja via frivillig- och hjälporganisationer som samordnar hjälpinsatser och stöd.

Kommunens verksamheter samlar just nu inte in mat, kläder eller annat.

För frågor kring behovet av boendelösningar kontakta Vellingebostäder via info@vellingebostader.se

Läs även mer på länsstyrelsens hemsida.

Hur kan jag som privatperson stödja ensamkommande barn?

Är du intresserad av och vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem är du välkommen att kontakta Barn och Familj Myndighet via Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Är du intresserad av och vill veta mer om uppdraget som God man är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet från Ukraina rätt att delta i SFI?

Nej, personer från Ukraina med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux. För mer information se länk nedan:

Rätt till sfi - Skolverket

Har barn och ungdomar med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet rätt att gå i skolan?

Ja, barn med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till utbildning. För mer information se länk nedan.

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket

När det gäller förskola krävs det att vårdnadshavarna är sysselsatta med arbete eller studier för att få förskoleplats till sitt barn.

Ansökan om skolplats görs via blanketten som finns länkad nedan, blanketten finns även att hämta hos Vellinge Direkt. Blanketten fylls i och lämnas till Vellinge Direkt. Skolplacering görs skyndsamt och bör ej ta mer än 1 månad.

Plats i grundskolan - ansökan, uppsägning eller byte.pdf (PDF-dokument, 58 kB)

På Familjernas Hus i Vellinge och Höllviken finns öppna förskolor dit föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år är välkomna. För mer information se länken nedan.

Öppna förskolan — Vellinge kommun

Vilken rätt till hälso- och sjukvård har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet från Ukraina?

Barn och vuxna med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som asylsökande vilket du kan läsa mer om på länkarna nedan.

Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande - Region Skåne (skane.se)

Hälso- och sjukvård för asylsökande - Migrationsverket

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? - Socialstyrelsen

Har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet rätt att arbeta i Sverige?

Ja, för mer information om vad som gäller för både personer från Ukraina och för arbetsgivare se länk till arbetsförmedlingen och artikel från Svenskt Näringsliv nedan.

Are you from Ukraine and looking for work? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Arbetsgivare kan hjälpa ukrainska flyktingar till jobb – experten har checklistan (svensktnaringsliv.se)

Stämmer det att personer som kan visa pass eller id-handling från Ukraina får resa gratis med buss och tåg i Skåne och där man kan resa med Öresundstågen?

Ja, det stämmer. Om en person som flytt från Ukraina behöver åka tåg eller buss i Skåne kan personen visa sitt id-kort eller pass och får då åka gratis.

Skånetrafiken (skanetrafiken.se)

Information från Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i olika former inom ämnena musik, bild, dans och musikal. Kulturskolan har en orkesterprofil och har sju olika orkestrar.

Vi välkomnar barn, ungdomar och även vuxna som behöver ett kulturellt andrum att tillfälligt delta på en lektion i orkester, dans eller bild. Det finns även möjlighet att delta på Babyrytmik på tisdagar kl. 9.30 eller 10.30 med gemensam fikastund med andra föräldrar.

Vi kan även ordna mer långsiktiga lösningar med deltagande på våra kurser varje vecka.

Mer information om kulturskolans verksamhet finns på www.vellinge.se/kulturskola

Det går även bra att ta kontakt på kulturskolan@vellinge.se eller 040-42 52 67

Information från Vellinges bibliotek

I Vellinge kommun finns fyra bibliotek och hit är alla välkomna! Det är gratis.

På biblioteken kan du hitta en lugn plats att sitta på. Du kan ta med ditt barn till barnhörnan där det finns pyssel och leksaker.

Det finns alltid personal tillgänglig som kan hjälpa dig om du behöver.

På biblioteken kan du till exempel:

  • Låna en dator
  • Skiva ut papper och kopiera
  • Läsa tidskrifter och tidningar. Vi har digitala tidskrifter på flera språk.
  • Läsa och låna böcker
  • Delta i några av våra arrangemang

För mer information, se Bibliotek — Vellinge kommun

Kontakta oss gärna om ni undrar något!

Kontaktvägar till hjälp och stödorganisationer

Har du en förening eller organisation och erbjuder hjälp och stöd till nyanlända från Ukraina? Kontakta vellingedirekt@vellinge.se.

Värdehuset i Höllviken

En mötesplats för barn och ungdomar som successivt kommer att erbjuda ett antal aktiviteter och föreläsningar med fokus på att skapa värde.

www.vardehuset.se
Ken Kvist: 0733-301832
Frida Myllenberg: 0705-473320
info@vardehuset.se

Humannity Sweden

Samlar in förnödenheter och medel samt anordnar arrangemang såsom resor/transport, bekostar utbildning. Anordnar även privata boende, utbildning i svenska språket och samhällskunskap. Behjälpliga med kontakt med myndigheter, kommun, sjukvård och arbetsgivare.

www.humannity.org
Max Viisak: 0700-585792
max@hummanity.org

Svenska kyrkan Vellinge-Månstorps församling

Firar gudstjänst och har verksamhet för alla åldrar. Annordnar barn- och ungdomsverksamhet, körer, soppluncher och caféverksamhet. Finns till för den som behöver någon att tala med.

www.svenskakyrkan.se/vellinge

Lions Club Reng Höllviken

Humanitär organisation som samlar in medel för att kunna bistå personer i nöd. Huvudsaklig inkomstkälla är loppisverksamhet. Vid behov kan organisationens medlemmar ställa upp för medmänniskor.

www.lionshollviken.se
Kent Benediktsson: 0701-492540
info@lionshollviken.se

Rädda Barnen Vellinge-Näset

Bedriver läxhjälp på kommunens två etableringsboenden, besöker alla nyanlända familjer, deltar i barnpassning. Samarbetar bland anant med Värdehuset i Höllviken och Hummanity.

Facebook: Räda Barnen Vellinge-Näset
Cecilia Nevsten: 0707-315949
cecilianevsten@gmail.com

Friskis & Svettis Vellinge

Erbjuder subventionerad träning i gymmet till flyktingar från Ukraina under 2022. Gästen behöver kunna erlägga medlemsavgift och subventionerad avgift.

Jeanette Hellberg: 040-456773

Sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad:
30 mars, 2022