Vellinge kommuniké

Vellinge kommuniké är kommunens informationstidning. Kommuntidningen har getts ut sedan 1970 och finns också som taltidning.

Under 2020 kommer tidningen ut i fyra nummer och den delas ut på lördagar till alla hushåll och företag.

Vellinge kommuniké nr 4 2019

Senaste nummer av Vellinge kommuniké!

Publicerad:
4 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
9 april, 2019