Hoppa till innehåll

Grafisk profil

Här hittar du information om Vellinge kommuns grafiska profil. Du kan även ladda ner logotyper.

Logotyp

Logotypen är vår gemensamma nämnare och det som utgör basen för vår grafiska profil. Det är därför väldigt viktigt att den används på ett konsekvent och korrekt sätt.

Vår logotyp får inte förändras, manipuleras, vridas, delas upp eller på annat sätt avvika från originalet. Den får aldrig användas i löpande text. Där skriver vi Vellinge kommun med versalt V. Minsta storlek för att säkerställa god läsbarhet och återgivning bör logotypen aldrig vara mindre än 15 mm bred.

Friytan säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Den text- och objektfria ytan skyddar också logotypens visuella integritet. Ju större friyta, desto starkare intryck. När logotypen exponeras tillsammans med andra logotyper är friytan extra viktig och kan gärna överskrida nedanstående minimimått. Friytan utgår från bredden på bokstaven V i Vellinge.

Vellingelogga_yta.jpg

Placeringen av logotypen är viktig. Utgå alltid från den placering som ger dig bäst tydlighet och visibilitet. Traditionellt är nedre högra hörnet och övre vänstra hörnet den bästa placeringen men beroende på övrig design kan den behöva placeras i något av de andra hörnen. Den kan även placeras mitt på en yta, exempelvis när det gäller flaggor, presentationer eller i sociala medier.

Ladda ner Vellinge kommuns logotyp

Vellingelogga_mini.png

Vellinge kommun logotyp original_png (Bild, 49 kB)

Vellinge kommun logotyp original_eps (EPS-fil, 1,8 MB)

Vellingeloggavit_mini.png

Vellinge kommun logotyp vit_png (Bild, 89 kB)

Vellinge kommun logotyp vit_eps (EPS-fil, 2,1 MB)

Profilfärger

Vellinge kommun har en huvudprofilfärg, mörkblå. Den används alltid i första hand och ska dominera det visuella intrycket. Övriga färger i paletten är accentfärger som kan användas fritt från varandra eller i kombination
med varandra och även med den mörkblå huvudprofilfärgen.

Det är tillåtet att använda procentsatser av färgerna mörkblå, rosa, greige och mörkgrå. Övriga färger används i 100%.

Vellingeblå.png

Huvudprofilfärg: Mörkblå

PMS 301 C
CMYK 100,45,0,18
#0061a1

Vellingelila.png

Accentfärg: Lila

PMS 5125 C
CMYK 65,86,49,0
#76405d

Vellingeljusblå.png

Accentfärg: Ljusblå

PMS 645 C
CMYK 55,24,0,9
#74a0ca

Vellingerosa.png

Accentfärg: Rosa

PMS 7709 C
CMYK 65,5,25,0
#f3a8ae

Vellingegrön.png

Accentfärg: Grön

PMS 7489 C
CMYK 60,0,80,0
#71ae52

Vellingebeige.png

Accentfärg: Greige

PMS 7536 C
CMYK
0,4,22,32#c1baa4

Vellingegrå.png

Accentfärg: Grå

PMS Cool Gray 11 C
CMYK 0,2,0,68
#747476

Typsnitt

Gill Sans MT

Gill Sans används i all extern och intern kommunikation, såsom rubriker, brödtexter, ingresser, faktatexter etc. Typsnittet används i två varianter: Regular och Bold. Även Italic kan användas som komplement.

Garamond

Garamond används i första hand för längre brödtexter. Typsnittet används i två olika varianter: Roman och Bold. Även Italic kan användas som komplement.

Vid tillfälle då våra typsnitt inte är tillgängliga, ersätts dessa av Arial respektive Times New Roman. Både Arial och Times används i två olika varianter: Regular och Bold.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:21