Hoppa till innehåll

Överförmyndare

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndaren.

Anne Marbrandt (M)
Överförmyndare i Vellinge kommun
anne.marbrandt@politiker.vellinge.se

Till sin hjälp har överförmyndaren två överförmyndarhandläggare (tjänstepersoner), som har telefontid tisdag - fredag kl. 10.00 - 11.00.

Ida Lindahl
ida.lindahl@vellinge.se
040-42 50 00

Charlotta Olin Sundquist
charlotta.sundqvistolin@vellinge.se
040-42 50 00

Handläggarna arbetar på delegation med de flesta frågor i överförmyndarverksamhetens ärenden och det är de som du i första hand kontaktar. Överförmyndaren har ansvar för verksamheten och beslutar i övergripande frågor, men arbetar endast deltid i verksamheten och är som regel inte insatt i löpande handläggning i de enskilda ärendena.

Vill du göra en ansökan eller har frågor om god man, förvaltare eller förmyndare kan du kontakta handläggarna på den gemensamma e-postadressen overformyndare@vellinge.se

Mer info om verksamheten frinns på sidan

God man, förvaltare och förmyndare

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 08:48