Överförmyndare

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndaren.

Överförmyndare i Vellinge kommun är Anne Marbrandt (M).

Du når henne via e-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Till sin hjälp har överförmyndaren två stycken överförmyndarhandläggare (tjänstemän).

Kontaktuppgifter till överförmyndarhandläggarna

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
16 april, 2019