Hoppa till innehåll

Program för hållbar utveckling

I Vellinge kommun pågår ett omfattande arbete med hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för detta arbete är det kommunövergripande Program för hållbar utveckling som antogs 2021 och kommer gälla till år 2030.

Vellinge kommun har länge arbetat med hållbar utveckling. Exempel på detta är genom program för lokala miljömål, energi- och klimatprogram och skyfallsplan. För att stärka arbetet med hållbarhetsfrågor samlas nu alla dimensioner av hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk) i Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling (KS 2020/634).

Programmet ska ge en gemensam målbild och riktning för hållbar utveckling med fokus på Vellinge kommuns lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Det ska också beskriva hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla globala, nationella och regionala hållbarhetsmål.

För kommunens verksamheter ska programmet vara styrande, och för boende och aktörer i kommunen är programmet tänkt att fungera som inspiration, stöd och vägledning.

Programmet för hållbar utveckling innefattar nio olika fokusområden:

Fokusområdena i sin tur innehåller konkreta mål och nyckeltal. Nämndernas mål följs upp i den ordinarie årliga uppföljningen. Uppföljning av programmets helhet sker vartannat år över den övergripande hållbara utvecklingen i Vellinge kommun. I samband med uppföljningen finns också möjlighete till revidering av innehåll och mål för att stärka att riktningen är relevant och aktuell utifrån tillgänglig kunskap om Vellinge kommuns nuläge och framtid.

Arbetet med att ta fram Program för hållbar utveckling pågick under 2020 och 2021. Programmet blev antaget i juni 2021 och gäller fram till 2030.


Du finner programmet här:
Program för hållbar utveckling (PDF-dokument, 918 kB)

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 14:10