Hoppa till innehåll

Energiprogram

Vellinge kommun har antagit ett nytt Energiprogram – med utblick mot 2026. I kommunen finns en tydlig politisk vilja att begränsa negativ klimat- och miljöpåverkan. Med Energiprogrammet vill kommunen föregå med gott exempel gentemot invånarna och företagare. I det nya programmet finns åtgärdsplaner inkluderat.

Det nya energiprogrammet för Vellinge kommun, Energiprogram - med utblick mot 2026, antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2022.

En hållbar och effektiv energianvändning, ett säkert energisystem samt att växla till mer förnybar energi är en mycket viktig del i att uppnå en hållbar utveckling. Vellinge kommun har under år 2021 tagit fram ett nytt energiprogram bestående av prioriteringar inom området energi enligt det övergripande styrdokumentet Program för hållbar utveckling (Ks 2020/634). Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi, och planen ska antas av kommunfullmäktige. Vellinge kommuns energiprogram utgör kommunens plan enligt lagen.

Här kan du ta del av Energiprogrammet:

Energiprogram - med utblick mot 2026  (PDF-dokument, 10,6 MB)