Hoppa till innehåll

Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att vidareutnyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Geodata

Senast uppdaterad:
22 april 2024 13:20