Hoppa till innehåll

Politikerportal

Här hittar du som förtroendevald i Vellinge kommun information och tjänster kopplade till ditt uppdrag.

Självservice

Är du ny förtroendevald i Vellinge Kommun? I flikarna nedan finner du bland annat information om hur du anmäler dina personuppgifter för lön- och nämndadministration. Efter anmälan skapas ett användarkonto och en kommunal e-postadress, en läsplatta beställs och ett passerkort till kommunhuset skapas.

Lämna kontaktuppgifter, fullmakt för postöppning samt sekretessförbindelse

I Vellinge kommuns e-tjänst för att lämna kontaktuppgifter kan du som blivit förtroendevald i Vellinge kommun skicka in dina personuppgifter, lämna fullmakt för postöppning samt lämna sekretessförbindelse. Detta behöver göras så snart som möjligt efter att du blivit invald.

Lämna personuppgifter

Dina personuppgifter används för att skapa ett användarkonto, skapa en e-postadress, betala ut arvode och ersättning samt beställa läsplatta och passerkort.

Lämna fullmakt för postöppning

Alla handlingar som skickas in till kommunen är allmänna och de flesta är offentliga. En allmän handling ska registreras så snart den har kommit in till kommunen. Inför varje mandatperiod ska du därför lämna ditt medgivande till att kommunen får öppna post som skickats in till kommunen och är adresserad till dig.

Lämna sekretessförbindelse

Inom kommunen råder många gånger sekretess för uppgifter som rör enskild persons förhållande. Du som är, eller har varit, verksam i kommunen får därför inte röja uppgifter om enskilda som du har fått kännedom om i verksamheten, vare sig för enskild, andra myndigheter eller andra verksamheter vid den egna myndigheten. För att du ska kunna ta del av uppgifter som omfattas av sekretess i ditt uppdrag som förtroendevald ska du lämna en sekretessförbindelse. Du lämnar sekretessförbindelse via e-tjänsten nedan.

Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter

Anmäl ditt bankkonto och lämna inkomstuppgift

Som förtroendevald får du sammanträdesarvode. Du kan även få ersättning för bland annat förlorad arbetsinkomst och reskostnad.

Du lämnar inkomstuppgift till Vellinge kommun via länken nedan.

Förtroendevald - lämna inkomstuppgift

Du anmäler ditt konto för utbetalning av arvode och ersättning direkt till Swedbank via länken nedan.

Anmäl bankkonto - swedbank.se

Läsplatta, kommunal e-post och passerkort

Vellinge kommun har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och en kommunal e-postadress till samtliga förtroendevalda.

Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning, kontakta Servicedesk, 040-42 53 33.

Ett passerkort lämnas ut till samtliga ledamöter, ersättare och insynsplatser i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Dessa kort ger tillträde till Kommunhuset.

Information om när läsplatta och passerkort finns att hämta ut kommer skickas till den e-postadress du uppgivit i e-tjänsten. Därefter kommer all kommunikation med dig som förtroendevald att ske genom din kommunala e-postadress.

Senast uppdaterad:
22 februari 2024 07:49