Hoppa till innehåll

Medborgardialog

Tillsammans gör vi Vellinge ännu bättre! Har du någon synpunkt eller idé kring skolan, kulturutbudet, bostadsplaneringen eller något annat område som rör kommunen?

Via medborgardialogen har du chansen att göra din röst hörd. Ta tillfället i akt och var med och påverka det som är viktigt för just dig. Tillsammans gör vi Vellinge till en kommun med ännu bättre utsikter!

Nästa medborgardialog

Politiken i Vellinge vill bjuda in vårdnadshavare till en gemensam dialog. Vårdnadshavare, Omsorgsnämnd och utbildningsnämnd har en viktig roll för att stödja barn och ungdomar att bryta fysisk, psykisk ohälsa samt stärka närvaron i skolan. I detta är ett väl fungerande trygghetsskapande arbete viktigt.
Datum:
Tisdag den 7 maj kl.17.00 – 19.00
Kommunhuset, lokal Måkläppen

Anmäl dig här

Kontakta politiker direkt

Om du vill framföra en fråga eller en synpunkt direkt till en viss politiker eller nämnd så kan du göra det via e-post: vellinge.kommun@vellinge.se. Ditt meddelande diarieförs och vidarebefordras till rätt person. På nämndernas webbsidor kan du se deras direkt e-post.

Gå till Kommunens organisation för att hitta rätt nämnd och politiker.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:22