Hoppa till innehåll

Kommunarkiv

Vellinge kommunarkiv är ett arkiv för slutförvaring av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är grunden för all arkivvård. I arkivet bevaras kommunala handlingar från kommunreformen 1862 och framåt. Här kan du få fram politiska beslut och ärenden från de gamla kommunerna och deras förvaltningar.

Kommunarkivet är öppet för alla som vill söka efter information om Vellinge kommuns tidigare verksamhet. Här kan du finna intressanta handlingar från skolor, barnavårds- och fattigvårdshandlingar, kartor, mantalslängder, protokoll och pressklipp.

Kommunernas arkiv är en viktig del av det nationella kulturarvet och ska bevaras för framtiden. Allmänna handlingar hålls ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

Offentlighetsprincipen

I Vellinge kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet. Offentlighetsprincipen är grunden för all arkivvård. När handlingarna inte längre är aktuella för den ursprungliga verksamheten levereras de till kommunarkivet där handlingarna ordnas och förtecknas så att de blir sökbara.

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar omfattas av sekretess. På länken nedan kan du läsa mer om allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen - vellinge.se

I kommunarkivet kan du ta del av handlingar som rör
  • skolan
  • fattigvård och barnavård
  • nämndsbeslut
  • information om fastigheter
  • äldre kartor och ritningar
  • fotografier
  • pressklipp 1960 – 2010 (Kulturnämnden och Kommunstyrelsens arkiv)
Kopior på arkivhandlingar

Arkivhandlingar får inte tas med utanför kommunhuset. I kommunarkivet har du möjlighet att ta del av handlingarna på plats eller få kopior mot av kommunfullmäktige fastställd avgift.

1-9 sidor utan avgift.

10 sidor, fast pris 50 kr.

Efterföljande sidor, pris per sida 2 kr.

Utlämnande av betyg

Kommunarkivet tillhandahåller betygsavskrifter till dig som gått gymnasiet och grundskola i Vellinge (kommunal skola). En betygsavskrift upprättas och som är en sammanställning av samtliga betyg ur betygskatalogen. Du kan antingen få betyget hemskickat via post eller hämta ditt betyg i kommunhusets reception. Om betyget skickas via post kan det ta upp till 2 vardagar. Du beställer betyget via e-tjänsten nedan.

En av kommunfullmäktige fastställd avgift på 258 kronor tas ut för betygsavskrifter.

Betygsbeställning (e-tjänst)

Vellinge bildarkiv

I bildarkivet hittar du bilder från senare halvan av 1800-talet fram till idag. Där finns foton på byggnader, gator, industrier, händelser, butiker, evenemang och människor. Delar av beståndet är digitaliserat och vår ambition är att under kommande år även göra resterande bildmaterial tillgängligt. Du hittar bildarkivet på länken nedan.

Vellinge bildarkiv - vellinge.kulturhotell.se

Nationell Arkivdatabas – NAD

NAD är en databas där du kan du söka efter arkivhandlingar som finns på andra arkivinstitutioner. Kommunarkivet lägger regelbundet upp ny information om arkivbeståndet i databasen.

NAD - sydarkivera.se

Besök arkivet

Välkommen att boka in ett besök för att ta del av handlingarna på plats.
Boka gärna in ert besök några dagar i förväg. För tidsbokning kontakta arkivarie Emil Ahlbertz på tel. 040-42 50 00

Arkiv som förvaras i kommunarkivet

Landskommunernas arkiv 1863 - 1951

Arrie kommun
Mellan-Grevie kommun
Södra Åkarp kommun
Västra Ingelstad kommun
Östra Grevie kommun, gick upp i Månstorp storkommun 1952
Eskilstorp kommun
Gässie kommun
Hököpinge kommun
Vellinge kommun, gick upp i Vellinge storkommun 1952
Håslöv kommun
Räng kommun
Stora Hammar kommun, gick upp i Räng storkommun 1952
Vellinge municipalsamhälle 1908 - 1954

Storkommunernas arkiv (efter kommunsammanslagningen 1951)

Vellinge kommun: 1951 – 1973
Räng kommun: 1951 – 1973
Månstorp kommun: 1951 – 1973
Skanör-Falsterbo kommun: 1863 - 1973

Storkommunernas arkiv (efter kommunsammanslagningen 1951)

Vellinge kommun: 1951 – 1973
Räng kommun: 1951 – 1973
Månstorp kommun: 1951 – 1973
Skanör-Falsterbo kommun: 1863 - 1973

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 15:06