Hoppa till innehåll

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Kvalitetsarbetet som görs årligen utgår från att barn och elever ska få så bra utbildningen som möjligt, oberoende på kommunal eller fristående verksamhet. Arbetet syftar på att analysera fördelning av resurser, det pedagogiska arbetet och hur föräldrar, elever och barn uppfattar tiden i förskola och skola.

Kvalitet i skola och förskola

Rektorn eller förskolechefens uppdrag är att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet.

Varje år genomförs undersökningar i syfte att analysera kvaliteten i kommunens verksamhet. Arbetet analyserar hur resurser fördelas, hur ledarskap ser ut, hur det pedagogiska arbetet ser ut och hur nöjda föräldrar, barn och elever är. Kvalitet i förskola och skola handlar om hur verksamheten lever upp till skollagens krav och Skolverkets riktlinjer.

Vad tycker föräldrar och elever

Föräldrar och elever får samlad information om förskolors och skolors kvalitet för att kunna göra sitt fria val av förskola och skola.

Kvalitetsuppföljning är en förutsättning för att skolvalssystemet ska fungera. I Vellinge kommun används Qualis som verktyg för kvalitetsarbetet. Exempelvis används enkäter för att ta reda på föräldrars och elevers upplevelse av skolan.

Arbetet med kvalitetsutveckling

Arbetet som görs utgår ifrån att barn och elever ska få den bästa möjliga utbildningen oberoende av om skolverksamheten är kommunal eller fristående. Alla förskolor och skolor i Vellinge kommun ingår därför i utvärderingen.

Exempel på metoder som används för att följa verksamheterna regelbundet:

Publicerad:
17 september, 2018