Ditt skolval

Välkommen att välja skola! Höstterminen det år ditt barn fyller sex år, ska hon/han börja i förskoleklass. På den här sidan hittar du information om hur du gör ditt skolval och hur tilldelningen av platser går till.

Självservice

Välja skola

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass kan önska skola inför skolstarten. Den skola ditt barn placeras vid, kommer att vara den skola där ditt barn går i grundskolan.

Du kan önska såväl kommunal skola som fristående skola till ditt barn.

Välja kommunal skola

Du gör ditt skolval via e-tjänsten Sök eller säg upp plats i grundskola. Kommunen försöker tillgodose allas önskemål, men det inte säkert att barnet får plats på den skola man har önskat.

När antalet sökande till en skola är större är antalet platser, så har följande elever förtur:

  • de som tillhör skolans upptagningsområde
  • de som har syskon på skolan

Kartan över upptagningsområden (skolområden) läsåret 2019-2020 hittar du under ”Relaterade dokument”.

I dokumentet Ditt Skolval 2019-2020 hittar du utförlig information om hur fördelningen av platser går till, och vilka principer kommunen följer om en skola har fler sökande än det finns platser.

Besked om antagning

Om du har önskat en kommunal skola, så skickas besked om antagning ut till vårdnadshavarna senast i månadsskiftet mars-april samma år som barnet börjar i förskoleklass.

De fristående skolorna skickar ut sina antagningsbeslut själva. Kontakta aktuell skola för mer information.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om ditt barn har fått plats på en kommunal skola, men du inte är nöjd med placeringen, så kan du i vissa fall överklaga beslutet – men inte alltid. Vilket som gäller i just ditt fall beror på vad placeringsbeslutet grundar sig på. Den informationen kan du få från rektorn på den skola där ditt barn har placerats.

Du kan överklaga beslutet:

Du kan inte överklaga placeringen:

Mer information och hänvisning till lagstiftningen som styr skolvalet finns i dokumentet "Att överklaga beslut om skolplacering" under ”Relaterade dokument”.

Förberedelse inför övergången

Barn som ska ta klivet upp i förskoleklass får möjlighet att hälsa på i skolan under vårterminen. Information om detta ges på det föräldramöte som vårdnadshavarna kallas till när placeringsbeslutet skickas ut. Du kan också kontakta skolans rektor.

Publicerad:
10 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 maj, 2019