Hoppa till innehåll

Kontakta elevhälsan

Elevhälsan utgör en egen enhet med arbetsuppgift att erbjuda elevvård åt Vellinge kommuns skolor. I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, tal- och specialpedagoger.

Här hittar du en lista var du kan vända dig vid behov:
Råd och stöd för barn och unga (PDF-dokument, 88 kB)

Kontaktuppgifter

Henriksdalskolan

Skolsköterska
Eva Jacobsen
Telefon: 040-42 58 11
E-post: eva.jacobsen@vellinge.se

Tillgänglig:
Tisdagar kl. 07.30-16.00
Onsdag ojämna veckor kl. 7.30-16.00

Skolkurator
Lindita Andersson
Telefon: 040-42 52 25
E-post: lindita.andersson@vellinge.se

Herrestorpskolan

Skolsköterska
Cecilia Axelsson
Telefon: 040-42 51 21
E-post: cecilia.axelsson@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-fredag kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Åse Linder
Telefon: 040-42 52 27
E-post: ase.linder@vellinge.se

Skolläkare
Alexander Kolbjörnsen

Skolpsykolog
Ann-Charlotte Jardby
Telefon: 040-42 52 31
E-post: ann-charlotte.jardby@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag 09.00-12.00

Hököpinge skola

Skolsköterska
Skolsköterska Sara Sjunnesson
Telefon: 040-42 50 33
E-post: sara.sjunnesson@vellinge.se

Tillgänglig:
Onsdagar kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Emma Sandberg
Telefon: 040-425871
E-post: emma.sandberg@vellinge.se

Ljungenskolan

Skolsköterska
Johanna Anderbjer
Telefon: 040-42 58 56
E-post: johanna.anderbjer@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-fredag 07.30-16.00

Skolkurator
Diana Lata
Telefon: 040-42 58 57
E-post: diana.lata@vellinge.se

Skolläkare
Fredrik Schöön

Skolpsykolog
Peter Mardell
Telefon: 040-42 52 41
E-post: peter.mardell@vellinge.se

Skanörs skola

Skolsköterska
Linda Svensson
Telefon: 040 635 43 80
E-post: linda.svensson2@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 07.30-16.00

Skolkurator
Årskurserna F-9
Kristina Olsson
Telefon: 040-42 57 47
E-post: kristina.olsson@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag och tisdag kl 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-16.00

Skolläkare
Fredrik Schöön

Skolpsykolog
Catrin Hornbek
Telefon: 040-42 52 26
E-post: catrin.hornbek@vellinge.se

Tillgänglig:
Tisdag 09.00-12.00

Sandeplanskolan

Skolsköterska
Pauline Lantz
Telefon: 040-42 50 50
E-post: pauline.lantz@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-fredag kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Malin Ström
Telefon: 040-42 52 25
E-post: malin.strom@vellinge.se

Skolläkare
Alexander Kolbjörnsen

Skolpsykolog
Alma Mark
Telefon: 040-635 43 52
E-post: Alma.mark@vellinge.se

Tillgänglig:
Torsdag 09.00-12.00

Stora Hammars skola

Skolsköterska
Tina Edbladh Holmér
Telefon: 040-42 50 79
E-post: tina.edbladhholmer@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Anna Alinder
Telefon: 040-425907
E-post: anna.alinder@vellinge.se

Skolläkare
Alexander Kolbjörnsen

Skolpsykolog
Peter Mardell
Telefon: 040-42 52 41
E-post: peter.mardell@vellinge.se

Tillgänglig:
Torsdag 09.00-12.00

Sundsgymnasiet

Skolsköterska
Julia Ebers
Telefon: 040-42 50 35
E-post: julia.ebers@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag - fredag kl. 08.00-16.30

Skolsköterska
Sara Sjunnesson
Telefon: 040-42 50 33
E-post: sara.sjunnesson@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndagar varannan vecka kl. 08.00-16.30
Tisdag och torsdag kl. 08.00-16.30
Fredagar varannan vecka kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Sigrid Rosenquist
Telefon: 040-42 47 79
E-post: sigrid.rosenquist@vellinge.se

Skolkurator
Gorjan Ceric
Telefon: 040-365 42 65
E-post gorjan.ceric@vellinge.se

Skolpsykolog
Roijn Ghanipour
Telefon: 040-42 54 92
E-post: rojin.ghanipour@vellinge.se

Södervångskolan

Skolsköterska
Johanna von d’Ahé
Telefon: 040-42 52 56
E-post: johanna.vondahe@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag - fredag kl. 08.00-16.30

Skolkurator
Helen Malmberg
Telefon: 040-42 55 20
E-post: helen.malmberg@vellinge.se

Skolläkare
Alexander Kolbjörnsen

Skolpsykolog
Rojin Ghanipour
Telefon: 040-42 54 92
E-post:Rojin.Ghanipour@vellinge.se

Tångvallaskolan

Skolsköterska
Jenny Gunnarsson
Telefon: 040-42 57 91
E-post: jenny.gunnarsson@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00

Skolkurator
Emma Sandberg
Telefon: 040-425871
E-post: emma.sandberg@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag-tisdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-16.00

Skolläkare
Fredrik Schöön

Skolpsykolog
Catrin Hornbek
Telefon: 040-42 52 26
E-post: catrin.hornbek@vellinge.se

Tillgänglig:
Måndag 08.00-16.00

Skolläkare

Skolor i Vellinge samt Stora Hammar
Alexander Kolbjörnsen

Ljungenskolan, Skanörs skola och Tångvallaskolan
Fredrik Schöön

Sandeplanskolan
Kerstin Romberg

Tångvallaskolan och Skanörs skola
Jenny Eckner

Skolläkarna träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola

Hörselpedagog

Hörselpedagog
Caroline Hed
Telefon: 0708-81 75 17
E-post: caroline.hed@skola.trelleborg.se

Specialpedagoger för fristående förskolor

Specialpedagog
Marie Berglund
Telefon: 040-42 52 82
E-post: marie.m.berglund@vellinge.se

Specialpedagog
Anna Wannerdt
Telefon: 040-6354241
E-post: anna.wannerdt@vellinge.se

Specialpedagog
Åse Persson
Telefon: 040-42 55 69
E-post: ase.persson@vellinge.se

Senast uppdaterad:
13 september 2022 10:35