Hoppa till innehåll

När saker försvinner

Det händer tyvärr att saker försvinner i skolan. Det kan vara klädesplagg, väskor, nycklar, smycken med mera som glöms eller som försvinner i samband med stöld.

Kvarglömda saker

Saknar ni något som ert barn har haft med sig till skolan? Be eleverna tala med lärarna eller så kan ni kontakta era barns lärare.
Kvarglömda saker samlas ihop men brukar gallras vid terminens slut.
Det är alltid bäst att namnmärka kläderna så att de lättare hittar tillbaka till sin ägare.

Ersättning stöld/skadegörelse

Skador på och stöld av elevers privata egendom
Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan.

Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa.

Skolan har inte skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp. Därför är det bäst att lämna värdefulla saker som inte används i skolarbetet hemma.

Publicerad:
26 juli, 2021