Hoppa till innehåll

Förskola

I Vellinge kommun finns det kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Du har möjlighet att önska vilken verksamhet ditt barn ska gå i.

Självservice

En pedagogisk verksamhet för de yngsta

I Vellinge kommun finns kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg för de yngsta barnen. Det är en frivillig verksamhetsform. Den är till för barn från att de fyller ett och fram till och med augusti månad det år då de fyller sex.

Förskola
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Utbildade förskollärare ansvarar för undervisningen. Antalet barn i gruppen anpassas efter barnens ålder, lokalens storlek, barnens vistelsetid och behov samt efterfrågan av platser. Det är vanligt att avdelningar samarbetar kring öppning, stängning och lov.
Här utvecklas barnen genom att leka, utforska och samtala med både vuxna och andra barn. Förskolan styrs av Skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö 18.

I Vellinge kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan läsa om dem på flikarna "Lista över förskolor" och "Karta över förskolor".

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg drivs på ett annat sätt än förskolan. I Vellinge kommun finns kommunal pedagogisk omsorg som oftast brukar kallas familjedaghem eller dagbarnvårdare. I Vellinge tar dagbarnvårdarna emot en barngrupp i sitt hem. De samarbetar ofta för att kunna täcka barnens vistelsetid. Den som arbetar med pedagogisk omsorg ska ha utbildning eller erfarenhet som tillgodoser barnens behov av omsorg och att pedagogisk verksamhet bedrivs. Läs mer på webbsidan om pedagogisk omsorg.

Allmän förskola
Från hösten då ditt barn fyller 3 år har det rätt till allmän förskola som är avgiftsfri 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Den allmänna förskolan följer samma terminer som skolan med uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar.

Den som har behov av att barnen vistas i förskolan även under loven kan betala en avgift för det. I Vellinge kommun har barnen en möjlighet att vara i förskolan 20 timmar per vecka mot en avgift då de får ett syskon, vårdnadshavarna är arbetssökande etc.

När du ansöker om barnomsorgsplats, får du önska vilken verksamhet ditt barn ska gå i. Hur många timmars barnomsorg du har rätt till per vecka beror på barnets ålder och på din sysselsättning som vårdnadshavare – om du arbetar, studerar eller är arbetssökande. Läs mer på länken nedan.

Rätt till förskola eller pedagogisk omsorg

Avgift för barnomsorg

Avgiften beror bland annat på din inkomst. Läs mer på länken nedan.

Avgifter och regler

Ansökan

Ansökan om plats i kommunal förskola görs via kommunens e-tjänst. Läs mer på länken nedan.

Sök plats i barnomsorg

För att ansöka om plats hos en fristående förskola ska du vända dig direkt till förskolan.

Öppettider och veckoschema

De kommunala förskolorna är öppna måndag till fredag klockan 06.30-18.00. Vellinge kommun strävar efter att samverka med andra kommuner om du behöver barnomsorg utanför dessa tider, men som regel erbjuds det inte.

De kommunala förskolorna har fyra utvecklingsdagar inplanerade per år. Då håller förskolan stängt. Om du som förälder inte kan ordna hjälp eller ta ledigt under dessa dagar, så hänvisas barnet till annan förskola.

Schema eller ändring av antal timmar i barnomsorg ska skrivas in i Vklass. Vänd dig till din förskola om du behöver hjälp.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 12:58