Hoppa till innehåll

Markanvisningar

Inför planeringen av ny bebyggelse fördelar kommunens plan -och exploateringsenhet genom markanvisningsbeslut den mark som kommunen äger till olika intressenter.

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger.

Kommunal markanvisning sker när kommunen som markägare säljer till privat aktör.
I samband med att plan- och exploateringsenheten ger markanvisning till en byggherre upprättar kommunen ett så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet. Förslag till nya markanvisningar på kommunens mark tas alltid fram i nära samarbete mellan plan- och exploateringsenheten och bygglovsenheten.

Pågående markanvisningar

Vellinge kommun anordnar ibland markanvisningstävlingar. Om det finns några sådana pågående tävlingar så kommer de att visas på denna sida. Om det inte finns något att visa här så betyder det att det inte finns några pågående markanvisningstävlingar.

Publicerad:
3 juli, 2018