Hoppa till innehåll

Skötsel av parker, grönområden och stränder

På kommunens skötselkarta hittar du vilka parker, grönområden och stränder som Vellinge kommun sköter. Vi beskriver också hur gräs och vägkanter sköts.

Självservice

Gräsmattor och grönområden på allmän mark är ofta kommunens ansvar, men inte alltid. Vellinge kommuns skötselkarta kommunal mark visar vilka områden som kommunen ansvarar för att sköta.

De ytor som är klickbara sköts av kommunen, övriga ytor sköts av andra, till exempel vägföreningar eller Trafikverket.

Ordlista för skötselkartan:

Bruksgräsmatta betyder en enkel, klippt gräsmatta. Här ska man kunna ha picknick, leka och spela bollsporter. En bruksgräsmatta brukar klippas 12-16 gånger per år.

Ängsytor är gräsytor där man har valt att ha en enklare skötsel. De klipps en gång per år, på sensommaren efter att blommorna har blommat klart och deras frön har ramlat ner på marken. På ängsytorna växer många olika slags gräs och blommor. De ger mat till insekter och är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vägkanter klipps en gång om året, efter midsommar. På vissa platser klipps det oftare därför att trafiksäkerheten kräver det. Det gäller till exempel korsningar.

Skötsel av träd och buskar

Förutom gräsytorna så sköter kommunen också träd och buskar inom grönområdena. Vad för slags skötsel det handlar om varierar stort. Träden vid gator i centrum kräver mer skötsel än träden i kommunens naturområden. I skogsliknande miljöer görs normalt väldigt lite åtgärder, eftersom det brukar vara det som är bäst för den biologiska mångfalden.

Arbetet utförs av ett företag

Vellinge kommun anlitar ett företag som utför skötseln av kommunens grönytor.

Skötsel av badstränder

Vellinge kommun ansvarar för skötseln av stränder, vilken utförs av entreprenörer. Skötsel och underhåll av de stränder där många badar, sker under sommaren, från 16 maj till 31 augusti.

Renhållning av stränder

Under sommaren har vi sopkärl utställd på stränderna som vi tömmer när det behövs. Vi städar också bort skräp på strand och klitter. Om ett kärl är fullt eller skräpigt på stranden kan du hjälpa oss att göra en felanmälan.

Bortstädning av tång

Under sommaren, när det är badväder rensar vi bort tång som ligger på stranden. Tång ute i vattnet tar vi inte bort. Ibland är det pålandsvind eller strömmar och då kan det flyta iland ny tång redan på förmiddagen efter nattens städning. Den tar vi bort vid nästa gång vi rensar bort tång.

Preliminär tidsplan för tångrensning:

Vi arbetar när du sover

Vi tömmer sopkärl, kör maskinen som städar stranden och rensar bort tång med maskin på natten då vi har lätt att komma fram och utföra arbetet.

Ibland kan vi inte utför skötseln

Vid högvatten kan stranden vara för smal för maskinerna att köra och vända på. Då kan vi inte rensa bort tång eller städa bort skräp på den delen av stranden. Vi kommer att städa när vattennivån har återgått till det normala.

Under lågsäsong

Även under lågsäsong har vi tillsyn och viss skötsel av stränderna. Då inspekterar och reparerar vi också bryggor och halkskydd inför nästa säsong.

Så här gör du för att felanmäla

Om du ser att gräset inte har blivit klippt på en kommunal yta så kan du använda e-tjänsten "Felanmälan - belysning, gator och stränder".

Kommunala parker

Här kan du läsa mer om Falsterbo stadspark

Skötselplan för Skanörs norra stadspark

Skötselplanen för Skanörs norra stadspark är ett måldokument, med skötselmålet att parken ska få fortsätta att vara och utvecklas till en ännu mer attraktiv plats för människor, djur och växter.

Här hittar du skötselplan för Skanörs norra stadspark (PDF-dokument, 5,5 MB)

Senast uppdaterad:
5 februari 2024 09:07