Sotning och brandskyddskontroll

Vellinge kommun samarbetar med Trelleborgs och Skurups kommuner, och vi använder tre olika utförare avseende sotning och brandskyddskontroll.

Självservice

Välja brandskyddsföretag

Om du inte gjort ett aktivt val kommer SIMAB att utföra sotning och brandskyddskontroll i din fastighet. Om du istället vill välja Skorstensfejarna Lundquist eller Skorstensfejarna SYD AB, så kan det valet göras en gång per år som sedan gäller tills nytt aktivt val görs.

Senast den 31 augusti ska blankett för omval skickats in till Trelleborgs kommun för att börja gälla nästkommande år. Taxan är samma oavsett vilket företag du väljer. Du hittar information om de olika utförarna på deras webbsidor.

http://simab.se

http://sotaretrelleborg.se

http://www.sotarna.com

Du kommer att aviseras en dagtid för utförandet och traditionell sotningsteknik kommer att användas.

Egensotning

Om du vill sota din anläggning själv eller med hjälp av annan entreprenör än de som Vellinge kommun erbjuder ovan, måste du ansöka om detta. Det gör du genom att fylla i blanketten Egen sotning Vellinge kommun och skicka den till Räddningstjänsten, Nygatan 15, 231 44 Trelleborg.

Observera dock att brandskyddskontrollen måste utföras av någon av de entreprenörer Vellinge kommun erbjuder ovan, då det finns ett lagstadgat ansvar att kommunerna ska tillse att brandskyddskontroller utförs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Publicerad:
20 februari, 2019