Hoppa till innehåll

Naturnära

Välkommen till Naturnära

I Vellinge kommun har vi nära till naturen, vi är faktiskt den kommun i Sverige som har mest skyddad natur i förhållande till ytan. Över 60 procent av markytan är skyddad genom tio naturreservat och ett marint reservat på totalt 13 500 hektar.

Genom projektet Naturnära så vill vi göra det enklare att upptäcka vår natur och sprida information om våra unika natur och kulturvärden. Detta inkluderar bland annat skötsel och utveckling av bland annat våra vandringsleder, exempelvis Skåneleden som sträcker sig 4,2 mil genom några av kommunens vackraste naturområden samt några av våra naturreservat, men även naturrelaterade skolprojekt, som ”Vi möts i Arrie”, där alla fjärdeklassare får en heldags utomhuspedagogik, lovaktiviteter, och grön feriepraktik under sommarmånaderna. I projektet så ingår också samverkan med olika event och föreningar, och inte minst ambitionen att skapa fler ”gröna” arbetstillfällen för våra kommuninvånare.Just nu pågår en restaurering av gräsområdet runt Naturmagasinet i Falsterbo med fokus på biologisk mångfald.