Hoppa till innehåll

Skydd mot höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Vellinge kommun ska därför uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset.

Aktuellt just nu

Den 17 juni 2022 fick Vellinge kommun klartecken för skyddsvallarna av Mark- och miljödomstolen.

Vellinge kommun får klartecken för skyddsvallarna - vellinge.se

Den 1 juli togs det ceremoniella första spadtaget för skyddsvallarna. De ska byggas som ett test för att se vilka resultat naturbaserade strandvallar kan ge.

I processguiden till höger kan du klicka på pilarna under de olika stegen för att få ytterligare information och läsa relaterade dokument.

3D-visualisering av skyddet

På filmerna nedan kan du se en 3D-visualisering över hur skydden är tänkta att se ut. Visualiseringarna är framtagna av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Vellinge kommun.

Skyddets dragning mellan Falsterbo och Ljunghusen

Skyddets dragning vid Skanör

Handlingsplan

2013 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år).

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga cykelvägar och höjdryggar.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes för över 100 år sedan. Det var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är alltså en fortsättning på det arbete som våra förfäder en gång startade.

Kartmaterial

Markanspråk Höllviken (PDF-dokument, 17,4 MB)

Markanspråk Ljunghusen (PDF-dokument, 11,4 MB)

Markanspråk Skanör-Falsterbo (PDF-dokument, 12,9 MB)

Publicerad:
29 augusti, 2018