Hoppa till innehåll

Information och kommunikation i skolan

I Vellinge kommun används Vklass som kommunikationsplattform. Här kan elever, vårdnadshavare och lärare prata med varandra samtidigt som betyg, läxor, schema med mera blir synligt för både vårdnadshavare och elever.

Vklass

I Vellinge kommun kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare via Vklass. I skolportalen finns planering, omdöme, betyg, schema, matsedel och elevens läxor.

När ditt barn har fått en placering i den kommunala grundskolan i Vellinge kommun får du som vårdnadshavare tillgång till Vklass undefär en vecka innan skolstart. Sedan har du kvar din koppling till Vklass så länge eleven går i grundskolan.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att hålla din mejadress och telefonnummer uppdaterade på ditt Vklass-konto, samt att läsa den information som skolan publicerar.

Som vårdnadshavare loggar du in med BankID i både appen och på webben. Om du eller någon i din familj inte kan skaffa BankID ska ni personligen kontakta skolans administration.
Vid övriga frågor om Vklass vänder du dig till skolans IKT-samordnare.

Logga in på Vklass

Anhörigregister

Om du som vårdnadshavare önskar lägga till anhöriguppgifter för fler personer kopplat till ditt barn, så gör du det enligt den här beskrivningen.

Anhöriguppgifter i Vklass (PDF-dokument, 134 kB)

Frånvaroanmälan

I första hand ska all anmälan kring frånvaro göras via Vklass, är inte detta möjligt kan det även göras via telefon, 010-888 70 50, före 07.45.
För att kunna anmäla ert barns frånvaro måste ni vara registrerade som vårdnadshavare i Vklass.

Senast uppdaterad:
21 april 2022 11:11