Hoppa till innehåll

Skolverksamhet

Den som vill starta någon form av skolverksamhet ska anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Självservice

Skolverksamhet omfattar förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

I dessa miljöer tillbringar barn en stor del av sin uppväxt. Det är därför viktigt att säkerställa att barnens miljö, både inomhus och utomhus, är säker och bra. Barn har till stor del inte möjlighet att själv välja vilken miljö de befinner sig i. Detta ställer höga krav på de miljöer som är en del av barnens vardag.

Anmälan

Anmälan görs via vår e-tjänst ovan. Även övertagande av etablerade verksamheter bör anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

- rummens användning

- vistelseyta per barn/elev inomhus (exklusive toaletter, skötutrymmen, förråd, kök, personalutrymmen och andra ytor som barnen/eleverna inte har tillgång till),

- typ av ventilation samt var ventilationens friskluftsintag är placerat,

- en redovisning av ventilationsflöden i varje rum, samt hur många personer som ventilationen i respektive utrymme är dimensionerad för,

- placering av toalettutrymmen och skötbord,

- placering av städutrymme och utrymme för tvättmaskin och torkskåp,

Avgift

Vid anmälan tas en avgift om 3-4 timavgifter ut för handläggning och administration enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. För närvarande är timavgiften 1 150 kronor. Om du inte anmäler verksamheten kan det leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att rutiner ska upprättas för kontroll av utrustning, luftflöden, rengöring av redskap, städning av lokaler, tvätt av textilier osv. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland andra städkemikalier måste finnas.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 14:17