Hoppa till innehåll

Rökfria miljöer

För att skydda människors hälsa är rökning förbjudet i flera typer av lokaler och utomhusmiljöer. I och med den nya tobakslagen som trädde i kraft i juli 2019 så utökades rökförbudet till fler miljöer än tidigare.

Förbudet att röka i vissa miljöer finns till för att skydda människor från att bli utsatta för passiv rökning. Passiv rökning kan innebära att även du som inte röker får i dig farliga ämnen som orsakar hälsoproblem bara genom att andas in rök från en cigarett någon annan i området röker.

Särskilt känsliga för detta är barn och unga samt personer med astma, allergier och annan överkänslighet. Det är viktigt att alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för farlig tobaksrök.

Dessa lokaler och utomhusmiljöer ska numera vara rökfria:

I och med den nya tobakslagen omfattas också fler typer av produkter av rökförbud. Dessa är t.ex. elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och rökstenar.

Om du blir störd av rök i en miljö som bör vara rökfri ska du i första hand vända dig till den som ansvarar över miljön. Det kan vara en fastighetsägare, kommunen, restaurangägaren eller ansvarig för kollektivtrafik/busshållplatser. Om det inte hjälper kan du höra av dig till miljöenheten.

Läs mer under Klagomål

Senast uppdaterad:
22 september 2020 08:53