Hoppa till innehåll

Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och organisationer i Vellinge kommun och fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och transporter. Rådgivningen är oberoende, opartisk och kostnadsfri.

Melissa Maxter är kommunal energi- och klimatrådgivare i Vellinge kommun. Du kan kontakta henne på telefon 040-42 51 62 samt få rådgivning via e-post energiradgivning@vellinge.se.

Detta kan du kostnadsfritt få hjälp med

Privatpersoner:

Företag:

Skolor:

Övrigt:

Vi kan inte hjälpa dig med besiktningsverksamhet eller vara delaktiga vid upprättandet av energideklarationer.

Låna elmätare

Du kan även låna elmätare på alla bibliotek i Vellinge, huvudbibliotek, filialer och bokbuss. Du får låna elmätaren i två veckor. Du kan läsa av förbrukningen i både kWh och pengar. Elmätaren kan kopplas till alla apparater med vanlig stickkontakt, som till exempel TV, dator, avfuktare, kyl/frys och lampor. Genom att regelbundet läsa av elanvändningen i bostaden och skaffa sig kunskap om hur mycket el enskilda apparater använder, kan man spara upp till 10 % av sin hushållsel bara genom att anpassa sina vanor.

Information och tips om energi

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivningen i Skåne. På deras sida Skånes Energiportal hittar du massor med bra tips på hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan

På Energimyndighetens hemsida finns mer information och tips om bidrag och åtgärder för att spara energi

I Energikalkylen så får du en rad praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma - allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet

Här kan du läsa om kommunens energi- och klimatarbete

Senast uppdaterad:
27 september, 2018