Hoppa till innehåll

Systematiskt brandskyddsarbete för verksamheter

Ägare eller den som använder en byggnad eller lokal behöver kontrollera och dokumentera sitt brandskyddsarbete systematiskt.

Alla i verksamheten ska känna till…

All personal ska vara engagerad i att…

Skydda medmänniskor - Ansvara för anställda, brukare och besökande.
Skydda verksamheten - Avbrott skapar alltid problem och kostnader samt att man riskerar förlora tempo, kunder och goodwill.
Skydda lokalerna - Fastigheten representerar ett stort kapital eller kulturvärden. Vid brand försvinner verksamheten under lång tid.
Skydda inventarierna - Maskiner, utrustning, datorer och personliga tillhörigheter kan vara tunga att förlora och ofta svåra att ersätta.
Skydda ryktet - De flesta brandskadorna beror på den mänskliga faktorn.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller olycka. Detta betyder att på varje arbetsplats ska det finnas brandsläckare, förbandslåda och personal utbildad i hjärt- och lungräddning.

I övrigt ska man vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (förebyggande åtgärder avser systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA.)

Lagen innebär att man systematiskt och kontinuerligt bedriver brandskyddsarbete under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. Brandskyddet ska dokumenteras.

Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Vellinge kommun har avtal med Räddningstjänsten i Trelleborg, läs mer på länken nedan.

Förebyggande brandskyddsarbete - trelleborg.se

Senast uppdaterad:
30 april 2019 12:36