Hoppa till innehåll

Faktureringsinformation för leverantörer

Fakturaadresser till Vellinge kommun och dess bolag

Glöm inte att beställarens ref ID alltid ska finnas på fakturan.

Från 1 april 2019 ska alla leverantörer skicka sina fakturor till Vellinge kommun som elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format!

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Vellinge kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. E-fakturorna ska vara i formatet PEPPOL.

E-fakturor

Faktura måste vara märkt med beställarens referens ID, 6 siffror som ska anges i referensfältet. Kontakta beställaren om referens ID saknas.

Fakturan ställs till:
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

E-fakturaadress: 2120001033
VAN-operatör: Swedbank, SWEDSESS
Organisationsnummer: 212000-1033
Vellinge kommuns moms/VAT nr: SE212000103301

För leverantörer som inte har möjlighet att skapa e-faktura i eget system
Leverantörer som inte har möjlighet att skapa e-faktura eget system kan kontakta sin bank, systemleverantör eller operatör.

Det finns också möjlighet att använda Swedbanks fakturaportal. För information var vänlig kontakta: Swedbank kundcenter företag, telefon 0771-33 44 33 eller www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/ta-betalt/e-faktura/skicka-e-fakturorfakturaportal.html

Fakturor till Vellinge Stadsnät AB samt Vellinge kommunlokal AB

Vellinge Stadsnät AB och Vellinge kommunlokal AB har möjlighet att ta emot pappersfakturor och PDF-fakturor från leverantörer.

Pappersfakturor

Vellinge Stadsnät AB

organisationsnummer 556940-3107

Vellinge Stadsnät AB
Box 25
235 21 Vellinge

Vellinge kommunlokal AB

organisationsnummer 556180-4252
Vellinge kommunlokal AB
Box 60
235 21 Vellinge

Var vänlig använd alltid ovanstående fakturaadresser för pappersfakturor som ska skannas.

PDF-fakturor

Det är viktigt att:
- Format på bifogad faktura är PDF
- Det endast är en PDF per faktura, det vill säga alla bilagor i flersidiga fakturor måste finnas med i samma PDF

PDF-faktura ska skickas till en av följande e-post beroende på om den ska skickas till Vellinge Stadsnät AB eller Vellinge Kommunlokal AB.

PDF fakturor till Vellinge stadsnät AB
fakturaskanning@vesab.se

PDF fakturor till Vellinge kommunlokal AB
fakturaskanning.veloa@vellinge.se

Leverantörer som endast har bankkonto
SUS-utbetalning

Utbetalning till bankkonto görs via Swedbanks Utbetalningssystem, SUS.
Om betalningsmottagaren har ett konto anslutet till SUS sätter Swedbank in beloppet på detta konto. Konto hos annan bank kan anslutas till SUS. Kontrollera med banken/Telefonbanken om anslutet konto finns. Finns inte något anslutet konto betalar banken ut beloppet via en kontantavi.

Anmäl konto

Det är endast möjligt för privatpersoner att anmäla konto via Swedbanks Kontoregister. Företag och organisationer med organisationsnummer hänvisas till ett Swedbanks kontor.

Frågor
För frågor kring fakturor till Vellinge kommun var vänlig kontakta Serkon i Vellinge AB, tel 040-685 13 00, mail: info@serkon.se

Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
11 april, 2019