Måkläppen

Måkläppen består av sandavlagringar, som ständigt ändrar storlek och form beroende på havets strömmar, sandvandringar över havsbottnen samt av stormarna. För att skydda säl- och fågellivet i naturreservatet är det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

Måkläppen har stor betydelse som häckningslokal för många kustfåglar som ejder, gråtrut, silvertärna. Den är också en viktig uppehålls- och yngelplats för knubb- och gråsäl. Måkläppen blev naturreservat första gången år 1971.

Det är förbjudet att:

 • spränga, muddra, schakta, gräva eller bedriva täkt
 • neddriva pålar eller göra anordningar, som förändrar vattenströmmar eller erosionsförhållanden
 • anordna upplag
 • uppföra nybyggnad
 • göra ingrepp i vegetationen
 • jaga samt insamla eller förstöra ägg
 • ändra faunans sammansättning genom att tillföra nya arter
 • med farkost färdas inom området eller i övrigt beträda det under perioden 1 februari-31 oktober, undantag licensierad yrkesfiskare från båt
 • skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • plocka, gräva upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet till exempel genom närgången fotografering
 • tälta
 • medföra hund
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift m.m.

Måkläppen på Länsstyrelsens webbplats.