Hoppa till innehåll

Yrkesutbildning och kurser i annan kommun

Vellinge Lärcenter har inga yrkesutbildningar i sitt utbildningsutbud men har möjlighet att köpa utbildningsplatser i andra kommuner. Du har alltså möjlighet att läsa en yrkesutbildning/kurs i en annan kommun.

När ska du studera på komvux är det bra om du planerar dina studier.
Det gäller oavsett om du tänkt läsa några enstaka kurser eller en helt utbildning.
Boka gärna tid med en studie- och yrkesvägledare så kan du få hjälp med att välja kurser och planera dina studier.

Boka möte med studie - och yrkesvägledare

När du söker en utbildning i en annan kommun är det Vellinge som ska ta ställning till om hurvida vi står för kostnaden för utbildningen. Ansökningsförfarandet är därför lite annorlunda jämfört med att ansöka till kurser vid Vellinge Lärcenter.

Ansökan

När du har hittat den kurs eller yrkesutbildning som du vill studera börjar du med att söka till den kommun som erbjuder utbildningen. Följ de anvisningar som respektive kommun ger.

Du måste utöver ansökan till utbildningen göra en ansökan till Vellinge Lärcenter för att vi ska kunna handlägga den.

Din ansökan tillsammans med ett personligt brev där du motiverar varför du söker utbildningen ligger till grund för beslut om hurvida Vellinge kommun beviljar att bekosta utbildningen eller ej.

På vår ansökningssida finns tydliga instruktioner samt en lista på vilka bilagor som ska bifogas i din ansökan till oss. Läs dessa instruktioner noga innan du påbörjar din ansökan.

Beslut

I vår bedömning om hurvida Vellinge kommun står för kostnaderna för sökt utbildning väger vi in din utbildningsbakgrund och hur arbetsutsikterna ser ut efter genomförd yrkesutbildning.

Enligt skolverket har du rätt att läsa på komvux för att uppnå

Vad händer sen?

Blir din ansökan beviljad skickas beslutet vidare till den kommun som du sökt till. Det är den anordnande kommunen som gör antagningen till utbildningen. Du får inget antagningsbesked från Vellinge kommun.

Får du avslag på din ansökan kommer du att få beslutet med motivering hemskickat till dig.

Handläggningstiden är upp till fyra veckor från det vi fått in din kompletta ansökan.

Kontakt

Behöver du studie- och yrkesvägledning är du välkommen att kontakta oss.

Boka möte med studie - och yrkesvägledare

Har du frågor som rör den specifika utbildning som du söker, ska du kontakta utbildningssamordnare på den skolan.

Senast uppdaterad:
2 mars 2021 10:28