Hoppa till innehåll

Behörigheter och urval

Det är en rättighet att få gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet och särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Läs mer om reglerna kring rätten att läsa utbildning på gymnasial nivå

Behörighet

Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Du är också behörig om du är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning.

Urval

Om platserna inte räcker till alla sökande görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnat i ansökan. Enligt regler ska företräde ges till sökande enligt nedan.

Sökande som har kort tidigare utbildning och;

  1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
  3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.
Senast uppdaterad:
8 mars 2021 09:55