Hoppa till innehåll

Praktisk information

Här får du svar på vanliga frågor gällande bland annat läsårstider, antagning, besked om lektionstid och instrumenthyra m.m.

Läsårstider 2023–2024

22 augusti 2023 – Höstterminens undervisning startar
20 december 2023 – Höstterminens sista undervisningsdag

10 januari 2024 – Vårterminens undervisning startar
10 juni 2024 – Vårterminens sista undervisningsdag

Undervisning i orkester, ensemble och musikmix startar efter kallelse från din lärare.

I övrigt följer kulturskolan grundskolans läsårstider med undantag av studiedagar.

När är sista datum att anmäla sig till kulturskolans kurser?

Du kan anmäla dig när du vill till alla kurser i vårt fasta utbud. Det gör du via vår e-tjänst SpeedAdmin.

Till anmälan - SpeedAdmin e-tjänst

Antalet platser i många kurser är begränsade och får du inte en plats direkt ställs du i kö. Löpande intagningar görs under läsåret när det uppstår lediga platser.

Information - Anmälan och avgifter

Jag har blivit antagen! Måste jag bekräfta min plats?

Om du har blivit antagen behöver du inte kontakta oss för att bekräfta din plats. Däremot måste all uppsägning av platser meddelas skriftligt till expeditionen via avanmälan i SpeedAdmin eller per e-mail. Läs mer om våra avgifter och regler kring avanmälan på sidan "Anmälan och avgifter".

Information - Anmälan och avgifter

När får jag veta vilken lektionstid jag får?

Du som ska ha instrumental- eller sångundervisning kontaktas av din lärare senast i mitten av augusti (gäller för höstterminen 2023). Då får du veta vilken lektionstid du får och var den ska äga rum. Du kan då också framföra önskemål på detta.

Anledningen att vi inte kan ge tidigare besked är att vi måste få reda på hur grundskolan har lagt sina scheman samt när vi får tillgång till deras musiksalar m.m.

Undervisningstider i övriga ämnen har skickats ut i ditt antagningsbesked. Vissa ändringar kan förekomma beroende på kunskapsnivåer bland eleverna. Allt för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga undervisning!

Jag har blivit antagen till ett instrument/sång och vet inte vilken lektionstid jag får. Tänk om det visar sig att det inte finns någon lektionstid som passar, vad händer då?

Det utgår ingen kostnad för att anta en ny elevplats. Visar det sig att det absolut inte fungerar med den erbjudna lektionstiden kan man säga upp sin plats eller välja att stå kvar i kö. Kontakta expeditionen så hjälper vi er.

Kontakta oss - Vellinge kulturskola Artisten

Var äger undervisningen rum?

Vilken tid, dag och var dina lektioner äger rum står i ditt antagningsbesked eller meddelas närmre terminsstarten när du kontaktas av din lärare.

Undervisningen bedrivs i första hand i Vellinge kulturskola Artistens egna lokaler på Norrevångsgatan 1, 235 35 Vellinge. Våra lokaler ligger i anslutning till Sundsgymnasiet i Vellinge. Vi har även undervisning i andra skollokaler runt om i kommunen.

Får jag kallelse till lektion efter jullovet?

Nej. Om du går på en kurs som pågår under flera terminer så är lektionstiden densamma, och vårterminen börjar samtidigt som grundskolan, om inte din lärare har meddelat något annat.

Får jag komma och prova på?

Samtliga nya elever som har blivit antagna får prova på de två första erbjudna tillfällena. Vill eleven inte fortsätta måste målsman säga upp platsen skriftligt innan det tredje erbjudna tillfället, därefter utgår avgift för terminen. Läs mer om våra avgifter och regler kring avanmälan på sidan "Anmälan och avgifter".

Information - Anmälan och avgifter

Kontakta oss - Vellinge kulturskola Artisten

Hur många lektioner får jag?

Alla kurser sträcker sig över läsåret om inget annat anges och omfattar då minst 27 erbjudna tillfällen. Konserter och andra evenemang som eleven erbjuds att delta i räknas in i dessa tillfällen utöver ordinarie lektioner.

Detta gäller ej musikmix (10 tillfällen per termin), våra workshops/kortkurser eller rytmikkurser.

Vad är SpeedAdmin?

Vi använder oss av administrationstjänsten SpeedAdmin för anmälan och elevregister mm. Vår kommunikation utåt till elever och vårdnadshavare sker i huvudsak genom detta system, det är därför viktigt att se till att din e-postadress och mobilnummer är uppdaterade så att vi kan nå er med aktuell information. Du kan läsa mer om tjänsten på sidan "SpeedAdmin".

Information - SpeedAdmin e-tjänst

Kan jag hyra instrument från er?

Ja, vi hyr ut följande instrument - tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, bastuba/bariton, fiol, altfiol, cello och kontrabas. De instrument vi inte hyr ut eller har tillgängliga kan man i regel hyra genom musikaffärer. Avvakta med att införskaffa instrument tills du rådgjort med din lärare.

Regler för instrumentlån

§ 1 Låntagaren är skyldig att vårda instrumentet väl. I hemmet skall det förvaras oåtkomligt för småbarn och vid transport utomhus skall det skyddas väl från väta och annan skada.

§ 2 Låntagaren är skyldig att hålla instrumentet i gott skick genom exempelvis ersätta brustna strängar, att hålla harts till stråke, rör till klarinett osv.

§ 3 Utlånat instrument får ej utlånas till eller brukas av annan person än instrumentlånande elev.

§ 4 Då elev slutar, skall instrumentet samt tillbehör omedelbart återlämnas utan anmaning. Instrumentet skall återlämnas personligen av låntagaren till personal på kulturskolan samt rekvirera ansvarsförbindelsen med underskrift.

§ 5 Om lånat instrument förloras eller blir förstört är låntagaren skyldig att omedelbart anmäla det inträffade samt vid anfordran ersätta detsamma med hela värdet. Skador ersättes med kostnaden för reparation, vilken skall ske genom skolans försorg eller enligt överenskommelse.

§ 6 Varaktig adressförändring för låntagaren skall omedelbart anmälas.

§ 7 Låntagaren är skyldig att erlägga instrumenthyra med för närvarande 450 kr per termin.

Senast uppdaterad:
28 juni, 2023