Hoppa till innehåll

Folköl och receptfria läkemedel

Du måste göra en anmälan till kommunen innan du får börja sälja folköl. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel gör du till Läkemedelsverket, men kommunen kontrollerar hanteringen.

Självservice

Kommunen utövar tillsyn över försäljning av folköl samt över kontroll av hanteringen av receptfria läkemedel.

Anmälan av folköl

Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska sälja folköl måste du först anmäla det till kommunen. I anmälan fyller du bland annat i uppgifter om försäljningsstället och fakturaadress. Anmälan gör du i vår e-tjänst ovan.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer hos Bolagsverket

Till anmälan ska du bifoga:

Egenkontroll

Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska kontrollera att försäljningen i din butik, eller serveringen på din restaurang, följer bestämmelserna i lagen. Du ska ha kontroll över din försäljning, du ska se till att din personal följer bestämmelserna och du ska upprätta rutiner för din verksamhet i ett egenkontrollprogram.

Det är du som äger verksamheten som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Programmet ska bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagar och bestämmelser samt om vilka rutiner som ska följas, till exempel för att kontrollera ålder och marknadsföring.

När du anmäler din verksamhet ska du bifoga en kopia på egenkontrollprogrammet. Originalet sparas hos dig och du ska kunna visas upp det vid kommande inspektioner.

Nedan hittar du ett exempel på egenkontrollprogram som du kan använda.

Egenkontrollprogram folköl och e-cigaretter.pdf (PDF-dokument, 194 kB)

Avgift

Vid anmälan registrerar kommunen ditt försäljningsställe och du debiteras en årlig tillsynsavgift fram tills du avanmäler försäljningen.

Läs mer om Ansöknings- och tillsynsavgifter

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du först anmäla detta till Läkemedelsverket. Hela regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel måste följas oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver eller hur stort sortiment av läkemedel du har. På Läkemedelsverkets hemsida hittar du anmälan, användbara mallar för egenkontrollprogram, dokumentation av läkemedelshantering och dokumentation av utbildning av personal.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

Vellinge kommun utför sedan kontroller åt Läkemedelsverket och rapporterar in eventuella brister till dem. En kontrollavgift tas ut av kommunen för detta arbete.

Läs mer under Ansöknings- och tillsynsavgifter

När försäljningen upphör

Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen. Om du upphör med försäljning av receptfria läkemedel ska du också anmäla det till Läkemedelsverket.

Vid frågor, kontaktat tillståndsinspektören via Vellinge direkt 040-42 50 00.

Lagar som reglerar försäljning och tillsyn

Alkohollagen

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Senast uppdaterad:
16 september 2020 13:33